Liigu sisu juurde

Me alustame projekte, mille lõppu me oma eluajal ei pruugi näha. Samuti on väikearenduse ruutmeetrile kuluv tööjõukulu suhteliselt suurem, võrreldes mahuarendusega, ning standardiseerimise võimalused on väiksemad. Meie sihiks on luua elanikele terviklikke elamupiirkondi, kus ehitus- ja infrastruktuuriettevõtete ning kohaliku omavalitsuse koostöös luuakse ja integreeritakse linnaruumi tänapäevastele nõuetele vastavad elukeskkonnad. Ettevõtte strateegiliste eesmärkide täitmiseks keskendutakse järgmistele teenusliikidele: Elamupiirkondade arendus Arco Arendus ehitab keskkondi, kus inimesed elavad.

Moodsa valikutehingute strateegia strateegia

Üks arendusse laenatud euro peaks arendustoote müügi korral muunduma kahe-euroseks laenuks, mis on antud ostjale kodu omandamiseks ja sisseseadmiseks. Mahuarenduste puhul on konkurents hõredam ja pakkumine stabiilsem, võrreldes väikearendustega, kus sõltuvalt kinnisvaraturu hetkeseisust võib turg olla ülerahvastatud ning hea tootluse ja tarbijale mõistliku lõpphinna ühitamine on võimatu.

Moodsa valikutehingute strateegia strateegia

Samuti on väikearenduse ruutmeetrile kuluv tööjõukulu suhteliselt suurem, võrreldes mahuarendusega, ning standardiseerimise võimalused on väiksemad. Selleks tuleb äriplaani koostamisel konservatiivselt hinnata ja igal võimalikul juhul siduda eelneva faktilise kogemusega realiseerimisaeg ja kulud: kinnistu omandamiskulud; ehitusõiguse detailplaneeringu vmt saamise aeg ja kulud; ehitusõiguse tõenäoline maht ja sihtotstarbe jaotus; kinnistu ettevalmistamise kulud liitumised võrguvaldajatega, kinnistul asuva infrastruktuuri ja maastiku väljaarendamise kulud ja aeg; projekteerimise aeg ja kulud; ehitusmaksumus ja ehituse ajastamine ning ehitusmaksumuse seos projekteerimise lahendustega; turundusperiood ja turunduskulud; projekti omakapitali ja võõrkapitali suhe; võõrkapitali hind; projekti rahavood.

Moodsa valikutehingute strateegia strateegia

Kõrgem ostjaskonna usaldus võimaldab alustada projektide eelmüüki varem ning parandada arendusprojekti rahavoogusid võrreldes olukorraga, kus ostja usaldab osta ainult valmis asja. Me alustame projekte, mille lõppu me oma eluajal ei pruugi näha.

Moodsa valikutehingute strateegia strateegia

Meie sihiks on luua elanikele terviklikke elamupiirkondi, kus ehitus- ja infrastruktuuriettevõtete ning kohaliku omavalitsuse koostöös luuakse ja integreeritakse linnaruumi tänapäevastele nõuetele vastavad elukeskkonnad. Loodav väärtus kliendile on atraktiivne, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond ning hea tulususega investeering eluasemesse kui pensioni neljandasse sambasse.

#Sisuturundus - kas iidne nähtus või moodne haip?

Äripindade arendus Arco Arenduse eesmärk äriehituses on pakkuda kliendile terviklikku lahendust tema ärivajaduste rahuldamiseks. Äripindade arendamise teenus katab kogu protsessi alates lahenduse valikust kuni selle üleandmiseni omanikule või rentnikule objekti lõplikul valmimisel.

Ettevõtte strateegiliste eesmärkide täitmiseks keskendutakse järgmistele teenusliikidele: Elamupiirkondade arendus Arco Arendus ehitab keskkondi, kus inimesed elavad. Me alustame projekte, mille lõppu me oma eluajal ei pruugi näha. Meie sihiks on luua elanikele terviklikke elamupiirkondi, kus ehitus- ja infrastruktuuriettevõtete ning kohaliku omavalitsuse koostöös luuakse ja integreeritakse linnaruumi tänapäevastele nõuetele vastavad elukeskkonnad. Loodav väärtus kliendile on atraktiivne, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond ning hea tulususega investeering eluasemesse kui pensioni neljandasse sambasse. Äripindade arendus Arco Arenduse eesmärk äriehituses on pakkuda kliendile terviklikku lahendust tema ärivajaduste rahuldamiseks.