Liigu sisu juurde

Klient saab selle numbri USA maksuhaldurilt. Käibemaksu kogumise administreerimine siseriiklike tehingute puhul lasub tavaliselt ettevõtjal, kaupade impordi puhul aga tolliametil. Nendest tulenevate takistuste tõttu võivad kauplejad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad loobuda piiriüleste müügilepingute sõlmimisest või oma tegevuse laiendamisest teise liikmesriigi turule.

Avaleht Uudised Eesti saavutas kokkuleppe digimaksustamises ja e-k Eesti saavutas kokkuleppe digimaksustamises ja e-kaubanduse käibemaksus 5.

Kaubanduse maksueeskirjad

Samuti kinnitati nimekiri riikidest ja piirkondadest, kes ei tee ELiga maksuküsimustes piisavat koostööd. Oluline on tagada digimajanduse õiglane maksustamine nii, et kedagi ei karistataks.

Kaubanduse maksueeskirjad

Täna kokkulepitud suunistes rõhutab ELi nõukogu, et digimajanduse maksustamise küsimus vajab globaalset lähenemist. See eeldab tihedat koostööd Kaubanduse maksueeskirjad OECD kui teiste rahvusvaheliste partneritega.

Kaubanduse maksueeskirjad

OECDl on hetkel käsil erinevate digitaalmajanduse ärimudelite analüüs ning vahearuanne selle kohta esitatakse tõenäoliselt G20le tuleva aasta aprillis. ELi siseste meetmete puhul kutsub Nõukogu Komisjoni üles põhjalikult kaaluma kõiki järeldustes väljatoodud variante, sh ka ajutisi meetmeid.

Eeldatavasti tuleb Komisjon Tänasel kohtumisel kinnitati ka e-kaubanduse käibemaksu uuenduste pakett.

Kaubanduse maksueeskirjad

Tõniste märkis, et pakett on osa digitaalse ühisturu strateegiast — uuenduste kaudu muudetakse maksureeglid ettevõtetele lihtsamaks ja õiglasemaks ning parandatakse ELi ettevõtete kaitset ebaausa konkurentsi eest. Näiteks tekib väikeettevõtjatel piiriülese käibemaksu kohustus alles alates 10 eurost.

Näiteks tekib väikeettevõtjatel piiriülese käibemaksu kohustus alles alates 10 eurost. Täna kokkulepitud suunistes rõhutab ELi nõukogu, et digimajanduse maksustamise küsimus vajab globaalset lähenemist. See eeldab tihedat koostööd nii OECD kui teiste rahvusvaheliste partneritega. OECDl on hetkel käsil erinevate digitaalmajanduse ärimudelite analüüs ning vahearuanne selle kohta esitatakse tõenäoliselt G20le tuleva aasta aprillis.

Samuti kaovad alates Ministrid kinnitasid täna ka maksualal ebapiisavat koostööd tegevate jurisdiktsioonide nimekirja, millega loodetakse muuta globaalset maksukeskkonda läbipaistvamaks. Tõniste rõhutas, et tegu pole karistusmeetmega, vaid konkreetse sammuga selles suunas, et heast maksuhaldustavast kujuneks norm.

Avaleht Uudised Eesti saavutas kokkuleppe digimaksustamises ja e-k Eesti saavutas kokkuleppe digimaksustamises ja e-kaubanduse käibemaksus 5. Samuti kinnitati nimekiri riikidest ja piirkondadest, kes ei tee ELiga maksuküsimustes piisavat koostööd.

Nõukogu sai ka ülevaate pangandussektori riskide vähendamise paketist ning Euroopa hoiuste tagamise süsteemi ettepanekutest. Panganduspaketiga seoses on saavutatud edu ja paljudes küsimustes jõutud esialgsete kokkulepeteni.

Siiski tuleb tegeleda veel mitme poliitilise aspektiga. Tänase Ecofini kohtumisega tõmbas Eesti joone alla eesistumise peamistele maksu- ja finantspoliitika Kaubanduse maksueeskirjad. Tõniste tunnustas Eesti eesistumise meeskonda suure töö eest ning tänas liikmesriike, komisjoni, europarlamenti ja teisi osapooli koostöövalmiduse ja toetuse eest.

Ühtlasi andis minister teatepulga edasi järgmisele eesistujale Bulgaariale.

Kaubanduse maksueeskirjad