Liigu sisu juurde

Saidi sisu - lahtiütlus Saidil esitatavad materjalid sealhulgas graafika, tarkvara, soovitused või muud materjalid ja veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtavad materjalid on esitatud olemasoleval kujul ja ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. Me võime soovi korral teiega veebi kaudu suhelda, sealhulgas avaldades veebisaitidel teateid või vastates teie e-kirjadele. Riigiabi teemat koordineerib ja üldistes küsimustes nõustab rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond.

Need materjalid võivad olla ebatäpsed või muutuda ebatäpseteks asjaolude tõttu, mis on ilmnenud pärast vastavat kuupäeva.

Kaubandus naitab ebaseaduslikku

Kuna mõnes jurisdiktsioonis ei ole lubatud kaudse garantii kestust piirata või tegevuse tulemusest johtuvat või juhuslikku kahju välistada või piirata, ei pruugi eeltoodud piirangud teie suhtes kehtida. Kui eeltoodud vastutuse piiramist loetakse mitterakendatavaks, ei ületa teenusepakkuja maksimaalne vastutus teie ees summat, mille olete saidi kaudu tellitud toodete või teenuste eest tasunud. Mõnes jurisdiktsioonis ei ole lubatud vastutust teatavate kahjude eest piirata ega välistada, seetõttu ei pruugi eeltoodud piirangud ja välistamised teile kehtida, kui nendele tingimustele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni õigust.

  • P&G Terms & Conditions: electronic signature, chat rooms
  • R ruutreitingu strateegia
  • Riigiabi teatiste esitamise kord ja vormid Riigiabi Riigiabi on igasugune eelis, mida annavad avaliku võimu organid riigi vahenditest ettevõtjale ja mis kasvõi potentsiaalselt võib moonutada konkurentsi ning kaubandust Euroopa Liidus.

Kui see õigus kohaldub teile ja teil ei ole lubatud saidi kasutamisel oma õigustest või õiguskaitsevahenditest loobuda, ei nõuta teilt käesolevate tingimuste kohaselt neist õigustest loobumist. Kohaldatav õigus ja vaidlused Käesolevad tingimused alluvad seadusega lubatud ulatuses igas mõttes Eesti materiaalõigusele, hoolimata kohaldatava õiguse valikust, ning mitte Käesolevaga annate tagasivõetamatu nõusoleku sellisele toimumispaigale ja sellise kohtu ainuõiguslikule jurisdiktsioonile sellise vaidluse suhtes.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes on toodud eraldi võimalused isikutele kaebuste esitamiseks seoses isikuandmete kaitse põhimõtete ja nende isikuandmetega.

Autoriõigus Te ei tohi tarkvara edasi levitada, müüa, dekompileerida, pöördprojekteerida, pöördtransleerida ega muul viisil inimesele tajutavasse vormi taandada.

Mobiilside Sait võib pakkuda funktsioone ja teenuseid, mis võivad olla teile kättesaadavad mobiiltelefoni kaudu.

Võime võtta mobiilifunktsioonide eest tasu ning nende tasude suurus esitatakse enne mobiilifunktsiooni lõplikku registreerimist. Teie teenusepakkuja võib võtta tasu ka tavasõnumite või andmeedastuse eest ja nõuda muid tasusid.

Tasud lisatakse teie mobiilside arvele või arvestatakse maha teie ettemaksust.

Sellele saidile või muudele saitidele sisenemise või selle kasutamisega nõustute te käesolevate tingimustega ja isikuandmete kaitsele kohalduvate põhimõtetega. Kui te käesolevate tingimustega ei nõustu, ärge seda saiti ega teisi saite kasutage. Tagasi algusse. Kui külastate meie saite, kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid teabe kogumiseks, mille hulka kuuluvad teie IP-aadress, teie vaadatavad veebilehed ja teie klõpsatavad lingid.

Teie teenusepakkuja võib teatavaid mobiilifunktsioone keelata või piirata ning teatavad mobiilifunktsioonid ei pruugi teie sideteenuse või mobiilseadmega ühilduda. Nende probleemide korral võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kui see on kohaldatav, avaldatakse teatud mobiilifunktsioonidega seoses juhiseid nendestt loobumise kohta. Peale selle võime koguda teavet teie mobiilifunktsioonide kasutamise kohta.

  1. Index Wizard Trading System
  2. Беккер показал лейтенанту эту полоску.
  3. Нуматака закрыл трубку ладонью и громко засмеялся.
  4. Фонтейну нужно было какое-то прикрытие - на всякий случай, - и он принял необходимые меры.

Tagasi algusse Teavitused ja kord nõuete esitamiseks seoses autoriõiguse rikkumisega Teated autoriõiguste väidetava rikkumise kohta tuleb saata saidi poolt määratud esindajale. Alates 1.

Language switcher

Riigiabi andmine - kes teeb mida? Riigiabi teemat koordineerib ja üldistes küsimustes nõustab rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond.

  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
  • Kauplemisstrateegiad Stohhastilise kasutamisega
  • Müüjale esitatavad nõuded 1 Kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik peab: 1 omama erialaseid teadmisi, tundma oma müüdavat kaupa või teenust ning järgima selle müügiks kehtestatud nõudeid; 2 kliendi nõudmisel andma lisaks kauba või teenuse juurde kuuluvale kirjalikule teabele ka täiendavat suulist teavet müüdava kauba või teenuse omaduste, päritolu, kasutamistingimuste, hinna ja müügigarantii ning rahvusvaheliselt kasutatavate või üldtuntud tingmärkide tähenduse kohta; 3 [Kehtetu — RT I8, 58 - jõust.

Põllumajanduse, metsanduse ja kalandusega seotud abi menetlemisega tegeleb maaeluministeerium. Transpordisektoris antava abi menetluse eest vastutab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Infot riigiabi valdkonda reguleerivate ELi õigusaktide, Euroopa Komisjoni otsuste jms kohta leiate Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi kodulehelt.

Kaubandus naitab ebaseaduslikku

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register Register hõlmab Eestis antavat riigiabi ja vähese tähtsusega abi, välja arvatud riigiabi, mida antakse põllumajanduses ja kalanduses.

Arveldamine 1 Arveldamisel võib kauba või teenuse lõpphinda ümardada 10 sendiga täisarvuliselt jaguva summani: 1 ülespoole, kui enne ümardamist oleks kauba või teenuse lõpphind lõppenud viie või enama sendiga; 2 allapoole, kui enne ümardamist oleks kauba või teenuse lõpphind lõppenud vähema kui viie sendiga.

Kaubandus naitab ebaseaduslikku

Kaubanduslik teave 1 Kaubanduslik teave on: 1 müügikohas antav kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta käiv kliendile suunatud teave; 2 tegevuskoha tähistus kaupleja ärinime, kaubamärgi, domeeninime ning kliendile mõistetava tegevuskoha liigiga, tegevuskoha nime olemasolu korral ka tegevuskoha nimega; [ RT I8, 58 - jõust. Kauba soodustingimustel müügist teavitamine 1 Sõnu «lõpumüük», «tühjendusmüük», «sulgemismüük» või muid vastava tähendusega sõnu või väljendeid võib kasutada kauba soodustingimustel müügist teavitamisel, kui: 1 müük on seotud kogu müüdava kauba või selle piiritletud osa lõpumüügiga; 2 selline müük kestab piiritletud aja; 3 selliselt müüdava kauba hind on tunduvalt madalam tavalisest hinnast.