Liigu sisu juurde

Sama käis juutide kohta. Eestlaste puhul toimusid veebis põhjalikud arutelud selle üle, kas ja kuidas avalikus kohas pead katta, kuidas ramadaani ajal hõlpsamalt paastuda ja varahommikusteks palvekordadeks tõusta, millised Eesti kaubandusvõrgus saadavad tooted on tegelikult halal ehk moslemile lubatud jne. Bernard Lewis pälvis

Kuu alguses lõppes sel Islami varude valikud kõigi maailma islamiusuliste jaoks püha ramadaan — aeg, mil 30 päeva jooksul päikesetõusust päikese loojumiseni tõsiusklik moslem ei söö ega joo ning keskendub vaimulikele mõtisklustele.

Virtual kauplemise programm Naide konglomeraatide mitmekesistamise strateegiast

Sarnaselt kristlastele, kes jõukohase perioodi jooksul taasloevad kindla plaani järgi Piiblit, püüavad moslemid eriti ramadaani ajal lisaks kogukondlike tavade täitmisele süveneda Koraani uurimisse. Kogukondlikuks tavaks on näiteks ramadaaniaegsed kogunemised päikeseloojangujärgseks palvuseks ja sellele järgnevaks ühiseks söömaajaks, ramadaani lõppu tähistavad pidustused on suurimad moslemite usupühad nii mujal maailmas kui Eesti islamikogukonnas.

Ometi erineb moslemi elu Eestis paratamatult elust mõnes islamiusulises riigis.

Simsarul haq hudawi new speech 'മഹ്ശറയിൽ വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന വിഭാഗം..' മഹ്ശറയിൽ ആളു

Siinsete moslemite ramadaan lahkneb mitmel moel sellest, mida kogevad nende usukaaslased endise Nõukogude Liidu islamiusuliste liiduvabariikide alal, Araabia poolsaarel, Põhja-Aafrikas, Pakistanis ja Bangladeshis ning teistes piirkondades, kust on pärit praeguse Eesti Islami varude valikud liikmed ja nende järeltulijad.

Omaette seltskonna moodustavad türklased, kes kuuluvad keeleliselt samasse gruppi tatarlastega, ning kuna Eesti Islami varude valikud Kogudust teenib rotatsiooni korras lisaks tatarlasest peaimaamile Türgi riigi poolt saadetud ja praeguseks järjekorras teine türklasest imaam, siis tema peetavatest türgikeelsetest reedestest khutbadest ehk palvele järgnevatest jutlustest saavad tatarlastest ja aserbaidžaanlastest palvele kogunenud piisavalt hästi aru.

Imelised islamiaiad

Eestlastest moslemid peavad suhtlemiseks kasutama peamiselt vene või inglise keelt, sest võrreldes tatarlaste ja araablastega moodustavad eestlastest konvertiidid reedeseks palvuseks Tallinna islami keskusesse kogunevatest usklikest selge vähemuse. Kuidas tekkis siinne islamikogukond?

Palju on juttu ka naistest ja nende õigustest. Siinkohal toome ära vaid väikese valiku teemadest ja värssidest, kus Jumal Koraanist naistest räägib. Kindlasti on selles märgid inimeste jaoks, kes mõtisklevad.

Autori eesmärk oli saada ülevaade siinses islamikogukonnas toimunud muutustest pärast Eesti taasiseseisvumist, mõista, mis on kogukonnasiseselt muutunud ning miks on need muutused aset leidnud. Siinse kogukonna arengus võib enne taasiseseisvumist eristada kaht etappi: monoetniline tatari islam enne Nõukogude okupatsiooni ning tatari dominandiga NSV Liidu territooriumi islami usu- ja kultuuritaustaga liiduvabariikidest saabunud immigrantide islam nõukogudeaegses Eestis.

ELi heitkogustega kauplemise susteemid wikipedia Cara Masuk Binary Option Indoneesia

Moslemitega on Eestis olnud kokkupuuteid alates Liivi sõjast, kui koos Moskva suurvürstiriigi vägedega Kaasani khaan Šigalei väed Rohkem asus islamiusulisi Eesti alale pärast Põhjasõda Sel põhjusel koosnes Pärast Nõukogude Liidu okupatsiooni algust lisandusid tolleaegse migratsioonipoliitika toel aserbaidžaanlased, kasahhid, usbekid, tšerkessid, tšetšeenid jt. Nõukogude ateismipoliitika vormis Eesti praeguste moslemite vanema põlvkonna oma näo järgi, surudes igasuguse usu koduuste taha, kuid nende suletud uste taga palvetati, paastuti, korraldati Koraani lugemise õhtuid, õnnistati sündinud lapsi ja sõlmitud abielusid, mälestati lahkunuid.

Kui Koguduse liikmeskond koosnes taastamise ajal — tatarlasest.

Tata mootori valikute kaubandus Rahvusvahelised valikud maaklerid

Kui koguduse põhikiri Eesti Vabariigi Siseministeeriumis Mis muutus pärast Eesti taasiseseisvumist? Kuidas saada ülevaade edasistest sündmustest? Kui autor Samuti oli peamiselt Tallinna Tehnikaülikooli hakanud saabuma vahetusüliõpilasi islamiriikidest, näiteks Pakistanist või Bangladeshist.

Kuidas liituda bitkoino ja rahaga Millised kruptograafilised mundid peavad investeerima

Põhiliselt Tallinnas, Maardus ja Narvas elavad Eesti moslemid sattusid avalikkuse suurema tähelepanu alla just alates Sellise teravnenud avaliku huvi valguses tekkis lisaks islami eripärast tulenevale kahtlusele, kas tõsiusklik moslemimees üldse naissoost uurijat jutulegi võtab, sootuks tõsisem kahtlus, kas ajakirjanikke umbusaldavad kogukonna liikmed — sõltumata soost ja taustast — üldse kellegagi väljastpoolt rääkima soostuvad.

Õnneks soostusid küll ning juttu jätkus palju.

Euroopa ja islam

Kahe aasta jooksul läbi viidud neljakümne viies pikemas intervjuus ning rohketel lühematel vestlustel ja osalusvaatlustel kuuldu andis pildi sellest, kuidas kogukonna liikmed soovisid ennast ja oma kogukonda kuulajale-vaatajale iseloomustada, kuid jutuajamistes pidevalt rahvusgrupiti korduma hakanud narratiivid lubasid arvata, et räägitu oli ka jutustaja enda jaoks oluline komponent tema mina-loos ning eristas Islami varude valikud usulist minapilti teiste kogukonnaliikmete omast.

Kui alguses lootis autor tutvuda islami koguduse arhiiviga, et saada ülevaadet erinevatest koguduse tegevustest, või korraldada koguduse või kultuuriseltside kaudu suurema osalejaskonnaga küsitlust, siis vähehaaval selgus, et pikem näost-näkku intervjuu oli ainus mõistlik andmete kogumise meetod. Arhiiviga ei saanud tutvuda sel lihtsal põhjusel, et see puudus, ning toimunud sündmuste osas tuli toetuda imaami ja teiste kogukonnaliikmete mälule.

Mõistagi oli imaami mälu detaili- ja sündmusterikkam kui tavalise kogukonna lihtliikme oma. Selgus, et kultuuriseltsides esines sageli vastandlikke seisukohti; ka koguduse sees erinesid seisukohad.

  1. Kuidas maksta aktsiaoptsioonide makse
  2. Fica stimuleerivad omakapitali voimalused
  3. Kauplemisstrateegia strateegia

Kui seega selgus, et lisaks koguduse taastamisega seotud peamiselt venekeelsete ametlikku asjaajamist kajastavate arhiividokumentide ja avalikkusele kättesaadavate koguduse põhikirjade muid n-ö objektiivseid allikaid pole võimalik kasutada, jäi üle tugineda uhkelt ja avalikult subjektiivsetele.