Liigu sisu juurde

Turul pakutavad era- ja avaliku sektori kapitalitooted ei taga oma piiratuse tõttu võimalike likviidsusriskide optimaalset maandamist. Arengufondi roll on juhtkomitee töö korraldamine ja sisendi andmine otsusteks, kuid Arengufond ei oma otsustusõigust. Regionaalne integratsioon on oluline ka välisinvesteeringute ligimeelitamise seisukohalt, kuna suuremad turud on atraktiivsemad. Strateegiate juhtimis-, seire- ja koordinatsioonisüsteemi täpsem kirjeldus ning tööjaotus kajastatakse TAI strateegia ning ettevõtluse kasvustrateegia rakendusplaanides. Kvalitatiivse analüüsi eesmärk oli eelneva analüüsi tulemusele lisada põhjalikum hinnang majanduskeskkonna edasistele arengutele. Novaturas Grupi juhtpositsioon koos mitmekesise tooteportfelli ja ulatusliku jaotusvõrguga võimaldab meil klientide käitumist jälgida.

Novaturas Grupi strateegia peamised punktid: Turu kasvu ärakasutamine ja liidripositsiooni säilitamine Balti riikides Oleme olnud Baltimaade reisturu liider Kavatseme oma juhtpositsiooni säilitada ja kasu lõigata turu edasisest kasvust, kaitstes oma olemasolevat turuosa nii praeguste kui ka tulevaste konkurentide eest.

Korraldatud tellimuslendude turg piirkonnas on koondunud ümber mitme olulise tegija kelle hulka kuulub ka Novaturas Grupp. Igat uut tulijat ootavad ees kõrged sisenemisbarjäärid.

Arengukavad

Võimalikel konkurentidel piisava ulatusega äritegevuse ülesehitamine ja ka praegustel tegijatel oma turuosa orgaanilise kasvuga märkimisväärne suurendamine on meie hinnangul keeruline. Novaturas Grupi juhtpositsioon koos mitmekesise tooteportfelli ja ulatusliku jaotusvõrguga võimaldab meil klientide käitumist jälgida.

Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist.

See annab meile võimaluse muutuvatele turutrendidele kiiresti reageerida ja Investeeringute kaubanduse strateegia pakkumisi vastavalt kohandada. See omakorda võimaldab meil kindlustada oma juhtpositsiooni Balti riikides. Jätkuv pakkumiste mitmekesistamine, hoidmaks olemasolevaid ja meelitamaks ligi uusi kliente, mis omakorda suurendab müüki Atraktiivsed ja hästi välja töötatud pakkumised ning meie teenuste hea kvaliteet võimaldavad meil endiselt uusi kliente leida.

Investeeringute kaubanduse strateegia

Pakume suviseid ja talviseid pakettreise ning huviväärsustega tutvumise lennu- ja bussireise üle 30 sihtkohta maailmas, sh nii Lõuna-Euroopa populaarseimatesse kuurortidesse kui ka valitud sihtkohtadesse Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

Tegevuse jätkuv geograafiline laiendamine Valgevenes Lisaks Balti riikidele oleme esindatud Investeeringute kaubanduse strateegia Valgevenes, kus müüme oma tooteid kohalike jaemüüjatest partnerite kaudu.

Ettevõttest

Minski ja Vilniuse lennujaamade lühike vahemaa annab ettevõttele 9,5 miljoni elanikuga paljutõotaval turul vaieldamatult eelise oma äritegevuse arendamiseks.

Säilitame laiaulatusliku müügivõrgustiku, mille hulgas kasvab e-kaubanduse osatähtsus Meie strateegia üks põhieesmärke on erinevate ja täiendavate turustuskanalite säilitamine.

  • Arengukavad | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
  • Parim aeg muua binaarse variandi Nigeerias
  • Autotraders U.
  • Kauplemine Kuu valikud
  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
  • Automatiseeritud kaubandusstrateegia loomine
  • Kaubandus ja areng | Välisministeerium
  • Eesti ettevõtluse kasvustrateegia

Teeme Baltimaades koostööd enam kui reisibürooga ja nende seas siinsed suuremad tegijad. Samuti teeme koostööd enam kui 60 bürooga Valgevenes.

Kaubandus ja areng

Ettevõttel on Eesti, Läti ja Leedu suuremates linnades oma eraklienditeeninduse kontorid ja jätkuvalt tehakse investeeringuid e-kaubanduse kanalite arendamisse. Ettevõte veebimüük toimub läbi ettevõtte oma veebikanali, lennupileteid müüakse rahvusvahelise GDS-platvormi ingl Global Distribution Systems kaudu.

Investeeringute kaubanduse strateegia

E-kaubanduse on osa ettevõtte üldisest müügimahust ja e-müük veebikanalis kasvab pidevalt. Samal ajal toimus grupi veebisaitidel ligi 3,85 miljonit unikaalset Investeeringute kaubanduse strateegia. Äritegevuse mahu edasine kasv kombineerituna heade kasumlikkuse näitajate ja rahavoo tekitamisega Üha kasvav nõudlus kontserni reiside järele suurendab nii tegevusmahtu kui ka turuosa, millega omakorda kaasneb majandustulemuste dünaamiline kasv.

Investeeringute kaubanduse strateegia

Meie strateegiline eesmärk on säilitada kõrge kasumlikkus, mis võimaldab meil aktsionäridele dividende maksta. Jälgime igapäevaselt oma kasumlikkuse ja müügi dünaamikat ning otsime pidevalt ka parimaid lepingutingimusi. See annab meile võimaluse tugevate tasuvusnäitajate säilitamiseks ja kasumliku kasvu kindlustamiseks.

EUR-Lex Access to European Union law

Regulaarsed dividendimaksed on meie strateegia üks põhielemente. Meie ärimudelit iseloomustavad suured rahavood ning väiksed kapitalikulud, mis võimaldab maksta aktsionäridele välja suure osa teenitud tulust.

Korrapärane dividendide maksmine on meie strateegia üks põhielemente.