Liigu sisu juurde

Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse esitamine 2. Sellisel juhul arvestatakse taotluse faksimise päeva esitamispäevana, kui sama taotlus esitatakse elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul.

Eesti Patendiamet on taas külastajatele avatud Alates 1. Amet Euroopa Liidu kaubamargi susteemi eriolukorra, mis kuulutati välja käesoleva aasta märtsis tulenevalt uue koroonaviiruse puhangust, ajal üldsusele suletud.

Nüüd on taas võimalik esitada taotlusi ja muid dokumente vastuvõtu kaudu, kuid soovitatakse kasutada e-kanaleid nagu alati. On oluline täheldada, et tööstusomandi esemetega seotud menetluslike toimingute tegemises ei ole jätkuvalt erisusi, s. Patendiamet on siiski lubanud läheneda kõikidele olukordadele juhtumipõhiselt.

Penpuani di binaarne valik

Brexiti mõju üleliidulistele intellektuaalomandiõigustele Tulenevalt lahkumislepingu hiljutisest ratifitseerimisest astub Ühendkuningriik 1. Sellegipoolest jääb liidu õigus Ühendkuningriigis kehtima kuni üleminekuperioodi lõpuni, milleks on praegustel andmetel Sellel perioodil ei toimu muudatusi üleliiduliste intellektuaalomandiõiguste nt Euroopa Liidu kaubamärk või Ühenduse disainilahendus kehtivuse osas Ühendkuningriigis.

Opilaste laenude kauplemise susteemi valikud

Üleminekuperioodi lõppedes on Ühendkuningriik kohustatud liidu registreeritud intellektuaalomandiõiguste omanikele tagama Ühendkuningriigis võrreldava õiguse, mille tekkimiseks ei ole praegustel andmetel vaja esitada täiendavat taotlust ega maksta riigilõivu.

Riigisisene registreering kestab sama perioodi nagu oleks samal territooriumil kehtinud liidu registreeritud intellektuaalomandiõigus, misjärel võib taotleda ka kehtivuse pikendamist, kuid juba siseriikliku õiguse alusel.

Oluline on täheldada ka seda, et üleminekuperioodi lõppemise hetkel taotluse staadiumis olevad ehk mitteregistreeritud liidu õigused nt Euroopa Liidu kaubamärk saavad Ühendkuningriigi kaubamärgitaotluseks vaid siis, kui selleks esitatakse täiendav avaldus 9 kuu jooksul üleminekuperioodi lõppemisest.

Täpsem info üleminekuperioodile järgnevast õiguste kaitsest ning protseduurireeglitest saabub eeldatavasti lähikuudel.

  • Patendibüroo Koitel
  • Kus saab registreerida?
  • Kasutage binaarseid voimalusi teenida
  • Kaubamärk – Vikipeedia
  • Euroopa Liidu kaubamärgi kaitsmine. Juhised. | Patendiamet
  • OPCion Plus Services ja Trade Corporation
  • Stock Options Maksumaar 2021

Vähemasti Täiendav eestikeelne info on kättesaadav siin ning ingliskeelne info siin ja siin. AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuellemille peakontor on Šveitsis, on maailma üks juhtivatest intellektuaalomandiorganisatsioonidest, mis koondab enam kui liiget riigist. Kongress on AIPPI iga-aastane suurüritus, kus kohtuvad õigusküsimustega tegelevad komiteed, arutatakse aktuaalseid intellektuaalomanditeemasid ning luuakse liikmetele ja mitteliikmetele võimalus omavahel mõtteid vahetada.

Käesoleval aastal osales kohtumisel ligikaudu spetsialisti üle maailma. Kahepäevasel üritusel oli võimalus kuulata informatiivseid ettekandeid kaubamärgivaldkonnast ning omavahel kogemusi vahetada. Balti tarbijate lemmikbrändid Uuringufirma Kantar Emor viis käesoleva aasta Euroopa Liidu kaubamargi susteemi läbi uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada välja Eesti, Läti ja Leedu aastaste tarbijate lemmikbrändid.

Kaubamärgi registreerimise eelised

Uuringus osales igas riigis enam kui inimest, kes pidid ligi kaubamärgi seast valima enda lemmikud. Euroopa Liidu kaubamargi susteemi esikolmikusse kuulusid maiustuste- ja šokolaaditootja Kalev, digimeediaplatvorm YouTube ning Rootsi päritolu pank Swedbank.

Why Saudi Arabia Is Building a Linear City

Lätlaste armastatuimateks brändideks osutusid elektroonikaettevõte Samsung, Swedbank ja poekett Maxima ning leedukad pidasid parimateks sotsiaalmeediaettevõtet Facebook, Maximat ning poeketti Lidl.

Edetabelis oli märgata ka teatud kattuvusi — näiteks kuulusid kõikide riikide tarbijate esikümnesse Swedbank, Maxima, Youtube, Facebook ning tehnoloogia- ja tarkvaraettevõte Google.

Kaubamärgid Euroopa Liidus

Täna tähistatakse ülemaailmset intellektuaalomandipäeva Alates Intellektuaalne omand on tõepoolest kõikjal meie ümber. Millal veel sellele erilist tähelepanu pöörata, kui mitte maailma intellektuaalomandipäeval? Loe edasi Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni kodulehelt. Muudatused kaubamärgi õiguskaitse valdkonnas Käesoleval aastal jõustuvad seaduseelnõud, mis toovad kaasa olulisi muudatusi kehtivas kaubamärkide õiguskaitse regulatsioonis.

Muudatuste tulemusel lihtsustub ning kiireneb eelkõige kaubamärgi registreerimine ning lisaks tekib võimalus hakata registreerima ka täiesti uut liiki kaubamärke.

Kus saab registreerida?

Muudatused ekspertiisis ja apellatsioonikomisjoni töös Üks olulisemaid muudatusi ootab ees kaubamärgi registreerimise ekspertiisi, kus Patendiamet edaspidi ei tee enam kaubamärgiseaduse §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate aluste kontrolli. See tähendab, et Patendiametil ei ole edaspidi kohustust jälgida, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk rikub mõnda varasemat õigust.

Seega tuleb kaubamärgiomanikul endal jälgida hilisemaid kaubamärgitaotlusi, et oma õigusi kaitsta, ning vajadusel hilisemate identsete või eksitavalt sarnaste kaubamärkide registreerimist vaidlustada. Sarnast Tehingute valimine on kasutatud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi ametis üle 20 aasta. Varasemate kaubamärkide omanikel säilib võimalus enda õiguste kaitseks vaidlustada hilisemaid kaubamärgitaotlusi tööstusomandi appelatsioonikomisjonis TOAKmille töökorralduses on samuti tulemas muudatusi.

Vahepealkiri (H2)

Nii Euroopa Liidu kaubamargi susteemi hakkab vaidluste lahendamisele eelnema nn kokkuleppeperiood ja otsust on võimalik teha ka kiirendatud menetluse korras. Viimane tuleb kõne alla eelkõige sel juhul, kui hilisema kaubamärgi registreerijal puudub soov või huvi vaidlustusele vastu vaielda või üldse osaleda vaidlusmenetluses sarnane tagaseljaotsusele.

Luhiajaline CFD kaubandusstrateegiad

Muutub kaubamärgiregistreeringu kehtivuse arvutamine Eestis kehtib kaubamärgiregistreering 10 aastat. Kuid kui siiani on seda 10 aastat arvestatud alates kaubamärgi registreerimise kuupäevast, siis pärast seadusemuudatuse jõustumist arvestatakse seda alates kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast.

Nimetatud muudatus puudutab neid kaubamärke, mille registreerimistaotlus esitatakse pärast Patendivoliniku esindusõiguse eeldamine Üks oluline muudatus puudutab patendivolinike suhtlust Patendiameti ning Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoniga. Nimelt, edaspidi patendivoliniku esindusõigust erinevate toimingute tegemisel Patendiametis ning Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis üldjuhul eeldatakse ehk patendivolinikud ei pea enam esitama originaalvolikirju.

Eesti Patendiamet

Selline muudatus kiirendab kahtlemata menetlust ning on senise korra kõrval märkimisväärselt keskkonnasõbralikum, kuna annab võimaluse hoida kokku pidevalt ametisse saadetavate dokumentide paberihulka seda eelkõige välismaiste taotlejate osas. Veel teisigi muudatusi Lisaks nimetatud muudatustele hakkavad seni paberkujul väljastatud kaubamärgi registreerimistunnistused olema üksnes elektroonilisel kujul ning jääb ära kaubamärgi registreeringu tegemise riigilõiv 45 EUR taotluse esitamise ning muude toimingutega seotud riigilõivude osas muudatusi ei ole.

Seadusemuudatuste tagajärjel tekib kõikidele võimalus registreerida ka uut liiki kaubamärke: nii heli kui helita videofailina esitatavaid multimeedia- ning liikumismärke. Seadusemuudatuste ning nende seletuskirjadega on võimalus tutvuda täpsemalt Riigikogu kodulehel.