Liigu sisu juurde

Siis on õige aeg asuda kasumiaruannet sisestama. Aga seda vaid juhul, kui oled eelnevalt sama ettevõtte kohta aruande esitanud. Siis on mikroettevõtte aastaaruande koostamine jõudnud lisade juurde. Samas kasutatakse praktikas muude abinõudena aeg-ajalt omanike sissemaksete kaudu omakapitali vabatahtlike reservide loomist selleks, et omakapital seadusega nõutud suurusesse viia.

Ja mikroettevõtte aastaaruande koostamine algabki.

Aruandevormide valimine Kui Sa ei soovinud kasutada eelmise aasta aruandevorme või Sa lihtsalt pole eelnevalt aruannet pidanud veel esitama, siis oled jõudnud nüüd aruandevormide valimise lehele. Siin tuleb Sul teha valikud, milliseid aruandeid ja lisasid täitma asud.

Aktsiad, mis kuuluvad voi valikuid

Järgnevalt kirjutan veidi lahti, kuidas mikroettevõtte aastaaruande koostamine käib ja millest aruandevormide valikul lähtuda. Mikroettevõtjatel on õigus esitada lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb vaid bilansist ja kasumiaruandest raamatupidamiseadus RPS § 15 lõige Esitada ei ole vaja majandusaasta aruande koosseisus ka tegevusaruannet RPS § 14 lõige Bilansis peab mikroettevõtja esitama vaid raamatupidamise seaduse lisana kinnitatud bilansiskeemis tärniga tähistatud kirjed RPS § 18 lõige Nendeks on käibevarad, põhivarad, varad kokku, lühiajalised kohustised ja eraldised eraldi ja kokkupikaajalised kohustised ja eraldised eraldi ja kokkukohustised kokku, osakapital nimiväärtuses, sissemaksmata osakapital, omakapital kokku, omakapital ja kohustised kokku.

Telli oma mikroettevõtte aastaaruande koostamine ja ettevõtjaportaali sisestamine veebisekretärilt!

Ka mikroettevõtja, kes saab ise küll lihtsama raamatupidamisega hakkama, võib esmakordselt aastaaruannet esitades ettevõtjaportaalis mõnevõrra segadusse sattuda. Seda seetõttu, et keskkonda tundmata tekib aruannet sisestades nii mõneski kohas küsimus, kuhu nüüd edasi, mida ma veel siin täitma pean. Järgnevalt olengi koos ekraanipiltidega pannud lühidalt kirja, kuidas mikroettevõtja lühendatud aastaaruande esitamine ettevõtjaportaalis käib.

Küsi pakkumist siit või info veebisekretar. Mikroettevõtetele sobib kasutamiseks skeem 1, milles jaotatakse kulud liikide järgi otsesed kulud, kaudsed kulud, tööjõukulud, amortisatsioonikulud ja muud ärikulud.

Aga keegi ei keela kasutada ka skeemi 2, kus kulud jaotatakse erinevate funktsioonide turustuskulud, üldhalduskulud jms järgi.

Rekeki kauplemise susteemi ulevaated

Vastavalt RPS § 21 lõikele 4 peab mikroettevõtja lisades esitama: bilansiväliste tingimuslike ja siduvate kohustuste kogusumma; kohustised, mille täitmise kohta on ettevõtja andnud tagatise, ning antud tagatise liigi ja kirjelduse; tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele makstud ettemaksed ja antud laenude summa, sealhulgas laenu tagasimaksmise või mahakandmise või laenust loobumise summa, samuti maksetähtajad ja intressimäärad ning muud olulised tingimused; kui raamatupidamiskohustuslane on majandusaasta kestel omandanud või tagatiseks võtnud oma osasid, esitatakse lisades omandatud või tagatiseks võetud võõrandatud ja võõrandamata: 1 osade arv ja nende nimiväärtus, nimiväärtuse puudumise korral arvestuslik nimiväärtus ja osakaal osakapitalis; 2 osade eest makstud tasu suurus ja nende omandamise või tagatiseks võtmise põhjus.

Tegemist on asjaoludega, mida tuleb tavalisel mikroettevõtjal ette harva.

Tööta targalt, saavuta rohkem!

Seetõttu ei ole vaja reeglina neid lisasid esitada, kuna teavitada pole lihtsalt midagi. Veel tuleb esitada sellised lisad nagu arvestuspõhimõtted, tööjõukulud ja seotud osapooled.

Nende kohustuslikkus tuleneb RPS § 21 lõikes 1 sätestatud teabe avalikustamise kohustusest. Ülaltoodust lähtuvalt olengi teinud alljärgnevad valikud ning märkinud põhiarunnetest bilansi ja kasumiaruande skeemi 1 ning lisadest arvestuspõhimõtted, tööjõukulud ja seotud osapooled. Teiste lisade täitmiseks ei ole enamikul mikroettevõtjatel vajadust.

Paar praktilist soovitust

Põhiaruannete sisestamine Nüüd oled jõudnud põhiaruannete lehele. Siia jõuaksid Sa ka siis, kui valisid eelnevalt eelmise aasta aruannete vormide täitmise — nii jäi Sul aruandevormide valimise samm vahele, süsteem valis vormid vastavalt Sinu eelmisel aastal tehtud valikutele. Esimese aruandena täidame bilansi. Nüüd läheb numbrite sisestamiseks. Täita tuleb noolega viidatud lahtrid. Kui mõni väärtus on 0, siis võib selle nulli lahtrisse kirja panna, kuid mugavam on lahter lihtsalt tühjaks jätta.

Tuleb järgmine hoiatus: Kuna Sul on kokku-väljad täitmata, siis vajuta kindlasti OK nupule.

Navigeerimine

Nii saad üle vaadata, kus sisestamisel võib olla viga sisse tulnud ja vajadusel selle parandada. Siis on õige aeg asuda kasumiaruannet sisestama.

  • Mitmekesistamise kasvu strateegia maaratlus
  • Eneli Perolainen Grant Thornton Rimess OÜ juhtiv õigusnõustaja Praegu kestab ettevõtete majandusaasta aruannete äriregistrisse esitamise kõrghooaeg.
  • Kruptograafilised kaubanduse luhendid
  •  Ваши планы относительно «Цифровой крепости»… они рухнули.
  • Binaarsed valikud 30 minutit
  • Äriregister võttis luubi alla ettevõtete omakapitali - pizzabuffet.ee

Siin oled Sa juba varem olnud. Ja asu täitma kasumiaruande välju.

Voimalus kaubandus r

Siis on mikroettevõtte aastaaruande koostamine jõudnud lisade juurde. Siin avanevad Sulle Sinu poolt valitud lisad. Mul on valikus just need, mis keskmisel mikroettevõtjal täita tuleb.

Hea asukoht osta Kripovaliut

Kui ettevõte ei ole enam tegutsev, siis tee sellele vastav valik. Sellest, et antud lisaga on ühel pool, annab märku rohelisel taustal teade, et andmed on salvestatud.

Lisaks 2 on minul valitud tööjõukulud. Nüüd on mikroettevõtte aastaaruande koostamine jõudnud sinna maani, et aeg on kirja panna, kui suured olid Su ettevõtte tööjõukulud palk, sotsiaalmaks, tulumaks, töötuskindlustusmaksed, pensionikindlustusmaksed eelmisel aastal ja milline töötajate keskmine arv. Kui majandusaasta aruandest nähtub, et omakapital ei vasta seaduses sätestatule ja ettevõte parandab selle järgmise majandusaasta kestel, siis soovitame ettevõttel olukorra parandamise järel omal algatusel saata äriregistrile vastavasisuline teavitus koos uue bilansiga.

Uuest bilansist peab olema näha, et omakapital vastab seaduses sätestatud nõuetele.

Abinõud omakapitali parandamiseks

Millised võiksid olla muud abinõud? Ülaltoodud loetelus on muuhulgas öeldud, et kasutada võib ka muid abinõusid.

Parim aeg muua 60 sekundit binaarsetes voimalustes

Selline on ka seaduse tekst, mis jätab üsna palju ruumi tõlgendamiseks, millised need muud abinõud olla võivad. Samas kasutatakse praktikas muude abinõudena aeg-ajalt omanike sissemaksete kaudu omakapitali vabatahtlike reservide loomist selleks, et omakapital seadusega nõutud suurusesse viia. Kuid väga paljudel juhtudel ei ole seda tehtud kooskõlas seadusega, mille tulemusena moodustunud reservid ei ole oma olemuselt tegelikult seotud omakapitali hulka kuuluvate reservidega.

SEC Reguleeritav alternatiivne kauplemissusteem

Omanike sissemaksetega loodud muud reservi on võimalik kajastada seotud omakapitali osana üksnes juhul, kui see vastab oma olemuselt seotud omakapitalile, s. Ülaltoodud vahetegemine seotud omakapitali hulka kuuluva muu reservi ja sinna mittekuuluvate sissemaksete vahel on oluline ka maksuaspektist.