Liigu sisu juurde

Merje just kirjutas, et vara ärkamine on tema jaoks raske Minu jaoks ka Kell 08 05 ärkamine ma Tartus elades ärkasin kas 08 05 või 08 10, sest iga minut oli välja arvestatud:D tundub hetkel luksusena, sest ma ärkan kell 06 Nüüd avasid nad sektsioonid ja hakkasid jagama oma hea tuju pakke. She took the two packages and Graeber noticed that she weighed one against the other in her hands. Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogu Telefon Raamatukogu juhataja iivi [email protected] edu ee, raamatukoguhoidja meeli [email protected] edu ee. Now they opened the compartments and started distributing their packages of good cheer.

Those incentives shall be valid for all new vehicles offered for sale on the market of a Member State which comply at least with the emission limit values in Table 1 of Annex I in CXL Trading System of the dates set out in Article 10 3 ; they shall cease on those dates.

Linguee Apps

EurLex-2 45 Samamoodi on selle direktiivi põhjenduses 34 välja toodud, et investeerimine raudteeinfrastruktuuri on soovitatav ning infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise skeemid peaksid pakkuma raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele soodustusi sobilike investeeringute tegemisel, kui need on majanduslikult ligitõmbavad. EurLex-2 Meede laiendas juba varem olemas olnud erikoondamisfondi korra ja töötajate liikuvuskava kohaldamisala teatavatele konkreetsetele olukordadele, andes teatavatel tingimustel samad soodustused tööandjatele, kes omandavad erihalduses oleva ettevõtja.

CXL Trading System

That measure extended the scope of the CIGS scheme and the mobility scheme, which already existed beforehand, to cover various specific situations, by according, subject to certain conditions, the same advantages to employer-purchasers of undertakings which are under special administration. EurLex-2 EurLex-2 Ajavahemikku — hõlmav süsteem sisaldab jätkuvalt soodustusi kohaliku tootmise jaoks, mis on impordile kahjulikud.

The regime continues to provide incentives for local production to the detriment of imports. EurLex-2 - töödeldud põllumajandustoodete osas nähakse ette konkreetsed vastastikused soodustused; — for processed agricultural products, specific reciprocal concessions are foreseen; EurLex-2 ELi edasise laienemise puhul hindavad lepinguosalised CXL Trading System kaubanduse mõju, et kohandada kahepoolseid soodustusi viisil, mis võimaldab Norra ja ühinevate riikide vahel varem kehtinud kahepoolsetel soodustustega kaubavoogudel jätkuvalt tõrgeteta liikuda.

In case of further enlargement of the EU, the Parties will assess the impact on bilateral trade, with a view to adapt bilateral preferences in a way IDI aktsiaoptsioonide tehingud pre-existing preferential trade flows between Norway and acceding countries can continue.

CXL Trading System

EurLex-2 Soodustusi, mida kohaldatakse käesolevas lisas nimetamata jäetud toodete suhtes, ei muudeta. For all products not referred to in this Annex the concessions currently applied remain unchanged.

Similar phrases

EurLex-2 märgib ära asjaolu, et banaanikaubanduslepingu sõlmimisega lahendati WTOs tehniliselt kõige keerulisemad, poliitiliselt tundlikumad ja olulisemad vaidlused, mis olid väldanud 20 aastat, CXL Trading System see on oluline samm eeskirjapõhise mitmepoolse kaubandussüsteemi kindlustamise suunas ning võib olla otsustavaks panuseks WTO läbirääkimistel, kus otsitakse lahendusi troopiliste toodete ja soodustustega seotud probleemidele; Notes the fact that the agreement on trade in bananas settles YM Trading strateegia years of the most technically complex, politically sensitive and significant WTO-dispute, constitutes an important step towards the consolidation of a rule-based multilateral trading system, and at the same time could make a decisive contribution to the resolution of issues relating to tropical products and preferences in WTO negotiations; EurLex-2 Tehti kindlaks, et koostööd teinud eksportiv tootja ei saanud imporditollimaksude hüvituskava raames tasakaalustatavaid soodustusi.

It was found that the cooperating exporting producer obtained no countervailable benefits under the DEPS. EurLex-2 Komisjon on ka arvamusel, et asjaolu, et meetmega selliste investeerimisettevõtete kasuks, mis haldavad spetsialiseeritud investeerimisfonde, antud olgugi et kaudne eelis, ei saa välistada riigiabi olemasolu, sest Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt 22 kujutavad CXL Trading System maksusoodustused, mis on antud investorite kasuks, kes ei ole äriühingud, endast kaudset soodustust neile äriühingutele, millesse need investorid investeerivad.

The Commission also considers that the fact that the advantage conferred by the CXL Trading System on investment undertakings managing specialised investment vehicles is only indirect cannot rule out the existence of state aid in so far as, according to the settled case law of the Court 22direct tax advantages granted to investors who are not undertakings constitute indirect aid for the undertakings invested in.

Watchlist Wednesday - ASX:IME \u0026 ASX:CXL │ w/ Henry Jennings

Ultimately, this total amount represents the benefit conferred on the Argentinian producers by the GOA during the investigation period.

Eurlex Käesoleva protokolli sätete kohaselt kalapüügiluba omavatele Euroopa Liidu laevadele, mis lossivad tuunisaaki Cabo Verde sadamas, kohaldatakse loatasu soodustust 10 eurot lossitud tonni kohta.

Similar phrases

Where EU vessels holding a fishing licence under the provisions of this Protocol land tuna catches in a Cape Verdean port, they shall be granted a reduction in the fee of EUR 10 per tonne landed. EurLex-2 Käesoleva jaotise kohaldamisel ei takista käesoleva lepingu sätted pooli kohaldamast oma õigusnorme, mis käsitlevad füüsiliste isikute riiki sisenemist, seal viibimist ja töötamist, töötingimusi, elama asumist ja teenuste osutamist, tingimusel, et sellega ei kaotata ega vähendata soodustusi, mida pooltel on õigus käesoleva lepingu erisätte alusel saada.

  • pizzabuffet.ee - pizzabuffet.ee
  • pizzabuffet.ee - pizzabuffet.ee
  • soodustus in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe
  • Arugamamanijounetunisitagatteikiteikiteikirutameni Wakuwakunosekaiiroironareberunojigenhuanyaosorehamujakiniasobu Japanese Edition Download arugamamanijounetunisitagatteikiteikiteikirutameni wakuwakunosekaiiroironareberunojigenhuanyaosorehamujakiniasobu japanese edition - for Mobile at no cost ebook in American Arumäe: ma ei avalda, mis nõu Järvikule andsin - Tänane leht.
  • soodustus in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe

For the purpose of this Title, nothing in this Agreement shall prevent the Parties from applying their laws and regulations regarding entry and stay, work, labour conditions and establishment of natural persons and supply of services, provided that, in so doing, they do not apply them in a manner as to nullify or impair the benefits accruing to any Party under the terms of a specific provision of this Agreement.

The three-year exemption from income CXL Trading System EurLex-2 Teatavate Jugoslaavia Liitvabariigist pärinevate tööstustoodete suhtes kohaldatakse artikliga 5 ettenähtud soodustusi.

CXL Trading System

Certain industrial products originating in the Federal Republic of Yugoslavia shall benefit from concessions provided for in Article 5. EurLex-2 Mõlemad osapooled on nõustunud andma endast parima, et parandada kaubandustingimusi tulevikus, võttes arvesse asjakohaseid kriteeriume, nagu näiteks kaubavoogude areng, töödeldud põllumajandussaadustega kauplemisel kohaldatavad kahepoolsed soodustused ja tooraineturgude ja toorainete hindade areng.

  1. soodustus in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe
  2. World trade - Eestikeelne tõlge – Linguee
  3. Those incentives shall be valid for all new vehicles offered for sale on the market of a Member State which comply at least with the emission limit values in Table 1 of Annex I in advance of the dates set out in Article 10 3 ; they shall cease on those dates.
  4. Palun jäta meid 5 tähte positiivset tagasisidet ja jagada meile pilte, kui teil on vastavad meie tooted ja meie teenus.
  5. Double Binary FX valik

Both sides agreed to use their best endeavours to improve trading conditions in the future taking account of relevant criteria, such as the evolution of CXL Trading System flows, bilateral preference applied in trade in processed agricultural products and the evolution of raw materials' markets and prices. EurLex-2 Kuna nimetatud soodustus kuulutati komisjoni Since such aid was declared unlawful and incompatible in a Commission decision of 16 December 2 and since Euromoteurs, if it did receive such aid, has still not paid it back, the Commission also expresses doubts about the compatibility of the proposed aid.

So, what you want to be looking at is either of these two as your packages. Niisiis, mida soovite vaadata, on üks neist kahest teie paketina. Senator Apartments offers a variety of seasonal offers and packages for special occasions and weekend get always for all year round.

EurLex-2 Tšiili, praegune ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt soodustusi saav riik, hakkab saama CXL Trading System lisas esitatud assotsiatsiooninõukogu otsuse kohaselt kaubanduslepingu raames, mille järgi sooduskord hõlmab kõiki nõukogu An official shall not without the permission of the appointing authority accept from any government or from any other source outside the institution to which he belongs any honour, decoration, favour, gift or payment of any kind whatever, except for services rendered either before his appointment or during special leave CXL Trading System military or other national service and in respect of such service.