Liigu sisu juurde

USA Rahalise seisundi ja pettuste ennetamise hindamine. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay. Societe Francaise du Radiotelephone Prantsusmaa Telefoniteabe kontrollimine pettuse vältimise eesmärgil, samuti väljamineva kliendikontakti jaoks telefon ja SMS. Kogu teave, mis esitatakse toote või konto funktsioonide taotlemisel sealhulgas sotsiaalmeediakontodelt saadud teave või maineandmed internetis. IdentityMind Global, Inc.

Fraudscreen Ltd Ühendkuninriik Pettuseriski taseme hindamine. Nimi ja aadress, kliendi ID, sünniaeg, aadress, sihtnumber, e-posti aadress, telefoninumbrid, kõik konto andmed ja asjaolud konto käitumise kohta, asjakohane tehingu teave, otsuse tegemise S & P Tradingsignaalid ja kogu teave, mis on esitatud ja kasutatud teie Ühendkuningriigi toodete taotluses.

Trustev Ltd Iirimaa Identiteedi tuvastamine kliendi sotsiaalmeedia andmete, ühenduste ja mandaatide kaudu.

Kevadise sooduspakkumise raamatud

Nimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress Blue Trading Systems LinkedIn konto number. Kontrolliprotsessi paranduste hindamiseks. Nimi, aadress, sünniaeg ja telefoninumber. MaxMind, Inc. Future Route Ltd Ühendkuningriik Raamatupidamisandmete analüüsiks, et hinnata reaalajas ärikasutajate krediidiriski.

Is this your business?

Nimi, aadress, e-posti aadress ja sünniaeg. Kount, Inc. USA Pettuste kontrolli hõlbustamine, et töödelda makseid kogu maailmas. Nimi, aadress, seadme sõrmejäljeandmed, makseinstrumentide üksikasjad ja maksetehingute üksikasjad. Kärbitud kaardi number, tehingu summa, tagasinõude suhe, krediidisuhe ja langussuhe. Experian Information Solutions, Inc.

Pange tähele, et kõnealustele asutustele avaldatud andmeid võib asjakohane krediidiinfobüroo või pettusevastane amet säilitada auditeerimiseks ja pettuste ennetamiseks.

Nimi, aadress, sotsiaalkindlustusnumber, sünniaeg, ärinimi, ettevõtte juriidiline nimi, maksu-ID, ettevõtte telefoninumber. Trulioo Information Services, Inc. Nimi, sünniaeg, aadress, telefoninumber, Blue Trading Systems LinkedIn, riiklik isikukood, sünnikoht, isikut tõendava dokumendi teave ja mis tahes muu isikut tõendav teave.

Äriregistri andmete ja teabe esitamine uute üksuste kaasamiseks. Kolmandate isikute andmete esitamine uute ja olemasolevate üksuste läbivaatuseks ja valideerimiseks. Nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg, sünnikoht, maksu-ID, passi number või muu valitsuse väljastatud isikukood.

Aadressil asutud aeg, isikutõend, õiguslik vorm, äritegevuse kestus, ettevõtte nimi, sealhulgas tegutsemisnimi või kauplemisnimi, ettevõtte aadress, ettevõtte maksukohustuslasena registreerimise number või muu riiklik tunnus, näiteks ettevõtte registreerimisnumber, ettevõtte omanikud, kontrollivad juhid, tulusaajad.

Direktorite nimi, aadress, sünniaeg. Kogu teave, mis esitatakse toote või konto funktsioonide taotlemisel sealhulgas sotsiaalmeediakontodelt saadud teave või maineandmed internetis. Riiklik Krediidibüroo Venemaa Riskihindamise äriteabe saamine ja rahapesuvastaste nõuete täitmine, näiteks ettevõtte struktuuri ja tegelike kasusaajate kindlaks tegemine. Kliendi krediidivõimelisuse kohta otsuste tegemise abistamiseks.

Focum Solutions B. Nimi, aadress, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, isikut tõendava dokumendi liik ja telefoninumber. Kliendi esitatud foto kliendi- ja dokumendipiltidest, sealhulgas kogu teave, mida see sisaldab. Teave dokumendi sisseehitatud RF kiibist vajaduse korral. Kliendi esitatud foto endast ja dokumendikujutised, sealhulgas kogu teave, mida need sisaldavad.

DEEP BLUE CORPORATION OU

Nimi, aadress ja sünniaeg. Global Data Consortium, Inc. Compta S. Deyde Calidad Blue Trading Systems LinkedIn Datos S.

Äriregistri andmete ja teabe esitamine uute klientide kaasamiseks.

  1. Registreeritud ained Registreeritud ained Andmed on võetud ECHA-le esitatud registreerimistoimikutest ja sorditud viimase ajakohastamise kuupäeva järgi.
  2. Kaubanduse Scottrade valikud

Kolmandate isikute andmete esitamine uute ja olemasolevate klientide läbivaatuseks ja valideerimiseks. Kliendi riskihindamise tegemine. Nimi, aadress, e-posti aadress, sünniaeg, õiguslik vorm, ettevõtte registreerimisnumber, KMKR number, maksu-ID või muu valitsuse väljastatud isikukood, isikut tõendav dokument, aadressi õiguslik seisund, ettevõtte nimi, tuntud Blue Trading Systems LinkedIn, tegutsemisnimi, telefoninumber, ettevõtte omanikud, kontrollivad juhid ja tegelikud tulusaajad.

Royal Mail Group Ltd Ühendkuningriik Aadressiandmete valideerimine ja ümberstruktureerimine normaliseeritud vormingusse ning nime ja aadressi kontrollimine. Nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumbrid. Credit Kudos Limited Ühendkuningriik Pettuseriski ja krediidiriski taseme hindamine, tulude ja kulude kontrollimine. Nimi, aadress, sünniaeg, telefoninumber ja tsiviilregistri number.

Nimi, aadress, sünniaeg, telefoninumber ja Rootsi isikukood. Nimi, aadress ja telefoninumber. Dataxcel Ltd. Maksu-ID ja isikukood vajaduse korral. Nimi, aadress, sünniaeg, mobiilseadme IMEI-kood, konto avamise kuupäev ja telefoninumber.

Precision Marketing Information Ltd. Nimi ja aadress.

Kolmandate isikute nimekiri

Nimi, aadress, sünniaeg ja isikukood. Infocore, Inc. USA Klientide ja potentsiaalsete klientide isiku ja krediidivõimekuse kontrollimise toetamine. Nimi, aadress, sünniaeg, isikukood, telefoninumber, riiklike isikut tõendavate dokumentide kujutised: passid, riiklikud isikut tõendavad dokumendid ja juhiload. Neustar Inc. Nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress ja dokumendi identifitseerimisnumber.

Tradle Inc USA Riskihindamiseks klienditeabe saamine ja Blue Trading Systems LinkedIn nõuete täitmine, näiteks ettevõtte struktuuri ja tegelike kasusaajate kindlaks tegemiseks. Hispaania Identiteedi kontrollimise võimaldamine. Nimi, aadress, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number.

Nimi, aadress, e-posti aadress, sünniaeg, õiguslik vorm, ettevõtte registreerimisnumber, KMKR number, isikut ja aadressi tõendavad dokumendid, rahastamisvahendite omamise tõestus või muud PayPali nõutud dokumendid ning neis sisalduvad andmed riski ja vastavuse kohta.

Ettevõtte ärinimi, aadress, telefoninumber, URL ja muu äritegevuse tugiteave, näiteks kuid mitte ainult kontaktisiku nimi, ettevõtte kategooria, BBB-reitingu skoor. AgFe LLP Ühendkuningriik Statistilisi analüüside, uuringute ja katsete tegemine uute toodete ja teenuste asjakohasuse ning süsteemi kontrollimise jaoks.

Visas kategorijas | CV-Online

Ettevõtte nimi, sealhulgas tegutsemisnimi või kauplemisnimi, ettevõtte aadress, ettevõtte maksukohustuslasena registreerimise number või muu riiklik tunnus, näiteks ettevõtte registreerimisnumber, ettevõtte omanikud, kontrollivad juhid, tulusaajad. Direktorite nimed, aadressid ja sünniajad. PayPali konto taotleja nimi, aadress ja sünniaeg. Kogu toote või konto funktsiooni taotlemisel esitatud teave.

Orange S. Prantsusmaa Telefoniteabe kontrollimine pettuste ennetamise eesmärgil ning väljamineva kliendikontakti jaoks telefon ja SMS. Nimi, aadress, sünniaeg, mobiilseadme Blue Trading Systems LinkedIn ja telefoninumber. Bouygues Telecom Prantsusmaa Telefoniteabe kontrollimine pettuste ennetamise eesmärgil ning väljamineva kliendikontakti jaoks telefon ja SMS. Free Mobile Prantsusmaa Telefoniteabe kontrollimine pettuste ennetamise eesmärgil ning väljamineva kliendikontakti jaoks telefon ja SMS.

Societe Francaise du Radiotelephone Prantsusmaa Telefoniteabe kontrollimine pettuse vältimise eesmärgil, samuti väljamineva kliendikontakti jaoks telefon ja SMS. Orange Polska S. Poola Telefoniteabe kontrollimine pettuste ennetamise eesmärgil ning väljamineva kliendikontakti Blue Trading Systems LinkedIn telefon ja SMS. T-Mobile Polska S. Vodafone España, S. U ja Vodafone Ono, S.