Liigu sisu juurde

Selleks, et piirkondlikke prioriteete välja töötada, moodustas kaasamise ja mitmekesisuse meeskond fookusgrupid, et mõista paremini võimalusi, kuidas kaasavat kultuuri luua, ja saada tagasisidet. Meie töötajad on vabad saavutama oma suurimat potentsiaali keskkonnas, mis julgustab uuenduslikkust ja avatud suhtlust. Keskkonna, tervise ja ohutuse EHS poliitika Eesmärk — olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks Püüdleme Eatonis selle suunas, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks. Ameerika Ühendriikides kuuluvad enamik töötajaid vähemuste hulka. Uued töötajad õpivad tundma meie kultuuri ja aitavad üles ehitada ning säilitada töötajate kaasatust, rahulolu ning töötajaid hoida.

Tegevused hõlmavad veebinare, loenguid, võrgustiku loomise üritusi, mentorlust ja ümarlaudu koos juhtidega. Tegemist on loova viisiga, kuidas töötajad saavad osaleda meie äride, funktsioonide ja piirkondade vahelistes projektides ning arendada oskusi samal ajal luues kontakte terve ettevõtte tasandil.

Ürituste hulgas olid arutelud ja töötajatel oli võimalus esitada isiklikke deklaratsioone selle kohta, mida nad hakkavad tegema, et toetada Eatoni kaasavat keskkonda. Indias aitas meie WAVE iERG arendada ja edendada programmi, mis leiab üles naised, kellel on inseneritöö- tarneahela- personali- ja finantsalased kogemused ning kes soovivad pärast karjääripausi taas tööjõuturule siseneda. Siiani on programm ReLaunch enam kui 45 naist Eatonis pakutavate võimalustega kokku viinud.

Oleme uhked, et iERG-del on Eatonis nii suur mõju.

Ülemaailmse maakasutuse hindamine

Nende tegevus haarab kaasa ja võimestab tuhandeid inimesi üle kogu maailma. Teiseks mitmekesiste talentide arendamise ja edendamise allikaks on Eatoni mentorlusprogramm.

Ametlik mentorlusprogramm on loodud mentori ja õpetatava vastastikust arengut silmas pidades, et keskenduda konkreetsetele arenguvajadustele, mis on kooskõlas töötaja lühi- ja pikaajaliste karjääripüüdlustega.

Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia 4 tundi kauplemise susteemi

Kursusel on osalenud enam kui juhti, kursuse eesmärk on tõsta teadlikkust nende endi eelarvamustest ja õppida, kuidas olla kaasavam juht. Oleme juhtidele loonud ka töövahendid, mida nad saavad igapäevases suhtluses kasutada nt koosolekud, intervjuud, talentide hindamised jmet aidata neil alateadlikud eelarvamused seljataha jätta ja näidata teadlikus kaasamises eeskuju.

Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine saab alguse parimate talentide tuvastamisest.

Talendijuhtimine tähendab õigete oskustega inimeste palkamist ja nende karjääri ja eesmärkide ettevõtte strateegiaga ühitamist.

  1. Kaasamine ja mitmekesisus | Mitmekesine kultuur | Jätkusuutlikkus | Eaton
  2. Optsioonitehingud 401 tuhat
  3. Keskkonna, tervise ja ohutuse EHS poliitika Eesmärk — olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks Püüdleme Eatonis selle suunas, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks.
  4. Selles uuritakse, kuidas saaks maismaal toodetud biomassi tootmise ja tarbimise juhtimist arendada suurema jätkusuutlikkuse tasemeni erinevates skaalades: alates pinnase säästvast majandamisest põllul kuni ülemaailmse maakasutuse säästva majandamiseni tervikuna.

Lugege lähemalt talendijuhtimisest Eatonis. Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus on meie töötajate ühine mure.

Kuna mõlema töötava vanema ja üksikvanemaga leibkondade arv maailmas kasvab, peab meie kultuur toetame töötajaid töö, perekonna ja isiklike nõudmiste vahel tasakaalu leidmisel. Paindlikud töötamise lahendused ja kaasavad programmid aitavad meil püsida konkurentsis, tõmmates ligi parimaid talente ja tehes võimalikuks selle, et erinevates olukordades olevad töötajad saavad Eatonisse tööle jääda. Paindlike lahenduste hulka kuuluvad kokkusurutud töönädalad, kaugtöö, tööjagamine, osalise ajaga töötamine ja paindlik tööaeg.

Need kaasavad programmid aitavad realiseerida meie eesmärki palgata ja hoida kõige paremaid talente ja Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia konkurentsis. EBS tagab selle, et meil oleks üks visioon, väärtustel põhinev kultuur ja jagatud filosoofia, mis soodustab kaasatust ja mitmekesisust. Kuna EBS on aluseks sellele, kuidas me töötame, liidame paljud üheks jõuks kokku.

Lugege lähemalt. Meie direktorite nõukogu mitmekesisus Meie lubadus kaasavate äritavade ja töökeskkondade loomiseks algab meie nõukogu liikmetest, kes ühiselt jälgivad kõiki korporatiivseid tegevusi ja eesmärke.

Meie direktorite nõukogu koos tegevjuhiga sätestavad mitmekesisuse eesmärgid ja järgivad protsessi kogu ettevõttes.

Lugege lähemalt direktorite nõukogu kohta. Meie tarnijate mitmekesisus Väiksed ja mitmekesised ettevõtted elavdavad majandust, luues töökohti ja pakkudes uuenduslikke lahendusi.

Usume, et nende organisatsioonide julgustamine meiega äri tegemiseks konkureerima, on kasulik nii meile kui ka kogukondadele. Tarnijate mitmekesisuse ameti jätkuvad jõupingutused aitavad väikeettevõtete ning vähemustele, USA veteranidele ja naistele kuuluvate ettevõtete seast leida võimalikke partnereid üle kogu Ameerika Ühendriikide.

Lugege lähemalt Eatoni tarnijate mitmekesisuse kohta. Kaasamise ja mitmekesisuse juhtimine Ettevõtte Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia on jagatud kaheteistkümneks eksperdikeskuseks Centers of Expertise - CoEmis teenindavad kogu meie globaalset ettevõtmist. Kaasamise ja mitmekesisuse eksperdikeskus vastutab globaalsete kaasamise ja mitmekesisuse juhiste eest. Eatoni globaalne kaasamise nõukogu, mida juhib meie tegevjuht, kohtub korra kvartalis järgnevatel eesmärkidel.

Kaasamine ja mitmekesisus

Määrata üldine globaalne strateegia ja imperatiivid, tuginedes võrdlusanalüüsile, oluliste andmete läbivaatusele, iERG gruppide tagasisidele jm. Toetada globaalse kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia rakendamist. Piirkondlikud kaasamise nõukogud kohandavad meie kaasamise ja mitmekesisuse lähenemist piirkondlikult.

Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia Avalikult avaldamata isiku automatiseeritud valikuvoimalusstrateegia

Nad tagavad asjakohasuse ja mõju nendele asukohtadele, kus me äri ajame. Piirkondlikud kõrgemad juhtkonnad juhivad piirkondlikke kaasamise nõukogusid RICmis juhinduvad järgnevast eesmärgist.

Tagada kaasamise ja mitmekesisusega seotud võimalustega tegelemine piirkondlikul tasandil, võttes arvesse piirkondlikke probleeme ja meie globaalset strateegiat. Bringezu S.

Kas teadsite?

Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia S & P 500 kauplemise susteem

Suurenev sissetulek ja linnastumine muudavad toitumist ja suurendavad vajadust põllumajandusmaa järele. Jaga seda Ülemaailmne maakasutus on meie toidu- materjali- ja energiavarustuse määramisel keskse tähtsusega. Jaga seda Linnade laienemine suureneb sageli põllumajandusmaade ja viljakate muldade arvelt.