Liigu sisu juurde

Vajaduse korral küsime ka teie nõusolekut. Kahe võrdse osalusega osanikuga või aktsionäriga äriühingu puhul võib lugeda tahtlikuks heade kommetega vastuolus olevaks käitumiseks mh osaniku või aktsionäri tegutsemist teise aktsionäri või osaniku tahteta või vähemalt teadmiseta aktsiaseltsis enamuse omandamiseks, aktsiaseltsi vara üleandmist ühe aktsionäri majandusliku kontrolli alla vms, mille tulemusena teine aktsionär kaotab sisulise kontrolli aktsiaseltsi vara üle ja sellega muutub tema osalus sisuliselt väärtusetuks. Matteli rakenduse allalaadimisel või Matteli rakenduse kasutamisel veebipõhiste funktsioonidega mobiilse platvormi kaudu kogutakse tavaliselt ka teatud seadme ja rakendusega seotud teavet.

Jagame teavet, mille saame Matteli ettevõtete grupis ja meie kolmanda poole partneritelt. Teie nõusolekul jagame kolmandatele pooltele turunduse eesmärgil osa isiklikku kontaktteavet.

Matteli üldine veebipõhine privaatsusavaldus

Nagu kataloogidega tegelevate ettevõtete puhul tavapärane, jagame postiaadresse aga mitte e-posti aadresse teiste kataloogiettevõtetega, kelle tooted ja teenused võivad teile huvi pakkuda. Vajaduse korral küsime kõigepealt teie nõusolekut. Jätame teile ka võimaluse nõusolek tagasi võtta. Kui annate meile sotsiaalvõrgustiku sisselogimisteabe, jagab Mattel teavet teie sotsiaalvõrgustikuga.

Kuidas arvutatakse protsent? Enne kokkuleppele jõudmist korteris olevate aktsiate määratluse osas on väga oluline iseseisvalt välja selgitada, milline osa peab olema. Aktsiate kindlaksmääramise peamine reegel on see, et neid tunnustatakse võrdsetena abielu või samaväärse vara eest tasumise korralkui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti või seda ei ole lepingus täpsustatud. Kõige lihtsam näide on see, et kui eluruumis on kolm omanikku ja korteri pindala on ruutmeetrit, tuleks need jagada 3. Lepingu eelised Perekoodeksis käsitletakse mõlemat abikaasat kui kogu omandatud vara võrdset kaasomanikku.

Me jagame teavet Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud ja huvide kohta, mida me küpsiste ning tehnoloogia kaudu koos kolmanda poole tehnoloogiapartneritega saame ja küsime nõusolekut, kui seda nõuab kohaldatav õigus. Me jagame mis tahes teavet sh isiklikku teavetmis on vajalik juriidilise taotluse või kohtukutse rahuldamiseks, vara kaitsmiseks või isikliku turvalisuse tagamiseks, Matteli äri ostmisel või müümisel või muul seadusega lubatud või nõutaval juhul.

Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud Invest Cryptographic kaubanduse kaed

Me jagame teavet, mille saame Matteli ettevõtete grupis, ja jagame seda meie kolmanda poole partneritega meie nimel ülesannete täitmiseks. Me ei jaga teiste ettevõtetega väljaspool Matteli ettevõtete gruppi otseturunduse eesmärgil isiklikku kontaktteavet, mille saame veebis lastelt või nende kohta, välja arvatud selles privaatsusavalduses kirjeldatud juhtudel. Jagamine meie kolmanda poole partneritega Võime teie teavet jagada mitmete kolmanda poole partneritega.

Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud Binaarsete valikute graafik

Nad: tagavad andmebaasi ja serveri hoolduse ning turvalisuse; aitavad meil hallata tehinguid; aitavad meil töödelda ja täita tellimusi või taotlusi; aitavad meil analüüsida meie pakkumisi. Nad pakuvad Matteli ettevõtete grupile ka teisi sarnaseid teenuseid.

Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud Igapaevane strateegia

Me nõuame, et kolmanda poole partnerid, kellel on juurdepääs teabele, seda teavet ka kaitseksid. Kolmandate pooltega jagamine turunduslikel eesmärkidel Jagame kataloogisaajate teatud nimesid ja postiaadresse kolmandate pooltega, kelle kataloogid võivad teile huvi pakkuda.

Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud Kuna aktsiaturg tegutseb muugioptsioone

Võite igal ajal sellest loobuda. Teie nõusolekul jagab Mattel isiklikku kontaktteavet väliste ettevõtetega, kes pakuvad tooteid või teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda.

Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud Kuidas katsetada kaubandusmeetodi strateegiat

Kui võtate meiega ühendust, eemaldame teie nime välistele ettevõtetele pakutavast loendist. Jagamine sotsiaalvõrgustikega Kui annate Matteli teenuse või Matteli veebisaidi kasutamiseks sotsiaalvõrgustiku sisselogimisteabe, jagatakse seda teavet teie sotsiaalvõrgustikuga, näiteks asjaolu, et logisite sisse Matteli teenusesse või Matteli veebisaidile, või teie tegevuse kohta Matteli teenuses või Matteli veebisaidil Me võime saata sotsiaalvõrgustiku kaudu sõnumeid teiega suhtlemiseks.

Kolmanda poole tehnoloogiapartneritega jagamine Me jagame teavet kasutamise ja huvide kohta, mida küpsiste ning tehnoloogia kaudu Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud kolmanda poole tehnoloogiapartneritega saame ja küsime nõusolekut, kui seda nõuab kohaldatav õigus.

EUR-Lex Access to European Union law

Jagamine seaduslike õiguste kaitseks ja juriidiliste kohustuste täitmiseks Kui Mattel usub, et kellegi käitumine mis tahes Matteli teenuses võib meile, Matteli teenustele või mõnele isikule või varale kahju tuua, võime sellise kahju vältimiseks avaldada isiklikku teavet. Sellisel juhul võime proovida kurjategija tuvastada, nendega ühendust võtta või võtta nende vastu õiguslikke meetmeid.

Võime avaldada isiklikku teavet, kui usume, et avalikustamine on seadusega Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud või lubatud või vajalik juriidilisele taotlusele või kohtukutsele vastamiseks. Me ei kontrolli kolmanda poole veebisaidi andmete kogumise tavasid ega kasutustingimusi. Nendele veebisaitidele kehtivad kolmanda poole privaatsuspoliitikad ja -tingimused. Teie arvuti või mobiilseadme seaded võivad lubada blokeerida või osaliselt blokeerida muud sisu, kuid need seaded ei pruugi olla kõikidel juhtudel tõhusad.

Teil võib olla võimalik tellida või registreerida kolmanda poole müüja kaudu. Kolmanda poole privaatsuspoliitika ja -tingimused kehtivad kolmanda poole tarnijaga toimunud tegevusele. Teeme Matteli teenuste pakkumiseks koostööd kolmanda poole partneritega. Muud saidid, millele lingime Matteli teenused võivad ühenduda muu sisuga internetis, mida me ei kontrolli. Me võime linkida sotsiaalmeedia veebisaitidele või saitidele, mis müüvad meie tooteid. Me võime linkida teistele kolmanda poole veebisaitidele või teenustele, mis meie arvates Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud teile huvi pakkuda.

Soovitame teil hoolikalt läbi vaadata kolmanda poole pakkujate privaatsuspoliitikad ja kasutustingimused, kuna need ei kuulu selle privaatsusavalduse alla ja Mattel nende eest ei vastuta.

Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega. Osanike koosolek 1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või käesoleva seadustiku §-s sätestatud viisil. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.

Kolmandate poolte blokeerimiseks võite muuta veebisirvija, seadme või muu tarkvara seadeid. Mõnikord ei pruugi need seaded olla tõhusad. Kolmanda poole müüjad Kui teete tellimuse või registreerute Matteli teenuses, kus tehingutega tegeleb kolmanda poole müüja näiteks PayPaltehakse need tehingud läbi müüja veebisaidi. Enne mis tahes isikliku teabe esitamist või kolmanda poole veebisaidi kaudu tehingute tegemist veenduge, et tutvute kolmanda poole veebisaidi tingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

Mattel ei vastuta kolmandate poolte tehtud tehingute ega nende sisu, tingimuste ja privaatsuspoliitikate eest. Kolmanda poole partnerid ja kolmanda poole tehnoloogiapartnerid Teeme Matteli teenuste pakkumiseks koostööd kolmanda poole partneritega. Palume neile usaldatud teavet käidelda hoolikalt. Teeme koostööd ka kolmanda poole tehnoloogiapartneritega, et pakkuda sisu, mõista meie kasutajaid ja edastada meie Matteli veebilehtedel ning kolmanda poole veebisaitidel reklaami.

Mobiilirakenduste poed Enne Matteli rakenduse allalaadimist, ostmist või rakendusesisese ostu tegemist Matteli rakenduses peate võib-olla registreeruma ja logima sisse kolmanda poole mobiilirakenduste poodi. Matteli rakenduse allalaadimisel või Matteli rakenduse kasutamisel veebipõhiste funktsioonidega mobiilse platvormi kaudu kogutakse tavaliselt ka teatud seadme ja rakendusega seotud teavet.

Mattel ei kontrolli rakenduste poodide nõudeid ega poliitikaid; peate enne rakenduse allalaadimist või kasutamist kontrollima mobiilirakenduste poodide privaatsuspoliitikat ja kasutustingimusi ning kontrollima oma kontrollivõimaluste seadeid. Rakenduse kontrollvõimalused Teie seade võib lubada hüpikteavituste keelamise või haldamise, asukohateabe, rakendusesisesed ostud või juurdepääsu veebi. Meie kirjad ja meilid sisaldavad teavet ka selle kohta, kuidas neist loobuda. E-kirjade Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud taotlused töödeldakse 10 tööpäeva jooksul.

Postiga saadetud teadetest loobumise taotlused võivad võtta kauem aega. Saate kasutada neid portaale, et teha valikuid teabe kohta, mida Mattel teie kohta teab. Rakenduse kontrollvõimalused Kasutada sisseehitatud mobiilseadme seadeid ja kontrollvõimalusi, et: hallata hüpikteateid; hallata või keelata rakendusesiseseid oste; hallata kaamera, mikrofoni, fotorulli, -albumi või galerii õiguseid. Keelata veebi navigeerimise, lülitades seadmel välja juurdepääsu võrgule või lülitades välja veebisirvija.

Äriseadustik

Juurdepääs kontrollvõimalustele või nende Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud sõltub teie seadmest. Erimärkus vanematele ja seaduslikele eestkostjatele Võtame erimeetmeid, et kaitsta lapsi nii, nagu on selles privaatsusavalduses määratletud.

Aidake meil kaitsta teie laste privaatsust, õpetades neid ilma teie loata mitte kunagi edastama oma isikuandmeid. Laste privaatsuse kaitsmine Me ei kogu vanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta lastele suunatud Matteli teenustega lastelt isiklikku kontaktteavet, välja arvatud seadusega lubatud piiratud juhtudel.

Kogume teavet nt IP-aadress, mobiilseadme UDID, operatsioonisüsteem jne automaatselt ja kasutame Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud tagamiseks ning meie toimingute toetamiseks tehnoloogiat, nagu küpsised. Vajaduse korral küsime nõusolekut.

  • Вниз.
  • Hinnategevuse kaubanduse strateegia videod
  • – Riigi Teataja
  • Kuna kauplemisvoimalused
  • Äriseadustik – Riigi Teataja

Me ei küsi rohkem isiklikku teavet kui on vajalik Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud tegevuses osalemiseks. Võtame samme, et takistada lapsi avaldamast või avalikustamast oma isikuandmeid. Kasutame seire- ja filtreerimistehnoloogiat, et lapsed ei saaks isiklikku teavet ilma vanemate nõusolekuta lastele suunatud Matteli teenustes avaldada.

Enne Matteli teenusele juurdepääsemist või isikliku teabe esitamist võime nõuda, et külastajad esitaksid sünnikuupäeva või geograafilise asukohateabe. Saate kasutaja loodud sisu Mattel teenustes postitada või üles laadida. Mõned Matteli teenused võivad pakkuda teile võimalust laadida üles kasutaja loodud sisu. Mitte kõik Matteli teenused ei luba teil kasutaja loodud sisu postitada.

Sotsiaalvõrgustikes jagamine on lastele suunatud Matteli teenustes struktureeritud nii, et külastajad ei jaga laste isiklikku kontaktteavet, välja arvatud vanemate nõusolekul.

Kohtulahendite liigitus

Me ei pääse teie seadme, kaamera, mikrofoni, kontaktloendi, fotode, videote või helifailide juurde, kui te sellega ei nõustu. Mõned meie ühendatud tooted pole täielikult funktsionaalsed, kui te ei lülita kaamerat ega mikrofoni sisse. Kasutaja või lapsevanema registreerumine lapse nimel lapsele suunatud Mattel teenuste kasutamiseks võib olla vajalik, et aktiveerida Matteli teenused või juurdepääs Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud funktsioonidele.

Sotsiaalvõrgustike tegevuste suhtes võidakse kohaldada erieeskirju. Püüame säilitada teabe turvalisuse, kuid ei saa garanteerida, et teabe turvameetmed on tõrkekindlad. Püüame teavet, mida meile meie Matteli teenuste kasutamiseks annate, kaitsta kaubanduslikult mõistlike vahenditega. Meie, meie agendid ning sidusettevõtted kasutavad krüpteerimist või muid turvameetmeid, et kaitsta ülekande tegemise ajal makseteavet ja kehtestame sisemenetlusi selle teabe kaitsmiseks meie süsteemides.

Me nõuame, et kolmanda poole partnerid järgiksid tööstusharu heakskiidetud parimaid tavasid, et kaitsta isiklikku kontaktteavet ja muud teavet, mida nad käitlevad. Me ei saa tagada kolmandate Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud turvameetmeid. Soovitame teil õppida ja kasutada vahendeid, harjumusi ning tavasid, et kaitsta enda ja oma pere turvalisust. Näiteks Optsioonitehingud Robinhood kasutada unikaalseid paroole, mida on teistel raske kopeerida või ära arvata.

Matteli teenused ja serverid on reguleeritud Ameerika Ühendriikide seadustega, millel võivad olla teie teabele teie elukohast erinevad privaatsusnõuded. Meie serverid asuvad Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis. Samuti võime kasutada pilveteenuseid. Teie Matteli teenuste kasutus eeldab andmete kogumist, edastamist, töötlemist ja kasutamist vastavalt sellele privaatsusavaldusele.

Ärge kasutage Matteli teenuseid, kui ei nõustu selle privaatsusavaldusega. Matteli teenused, serverid, mis teevad Matteli teenused kättesaadavaks ja andmebaasid, kus me hoiame teavet, võivad asuda riikides, kus võib olla teie elukohast erinev privaatsusõigus. Matteli teenuste serverid asuvad Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis.

Me võime kasutada pilveteenuseid, mille serverid võivad olla kõikjal maailmas.

Kokkulepe korteri aktsiate määratluse kohta: näidisdokument

Kasutajate puhul, kelle Matteli teenuste kasutuse tõttu edastatakse isiklikku teavet Euroopa Majanduspiirkonnast EMP või Šveitsist EMP-välistesse riikidesse, tugineme lepingu tüüptingimustele. Kui te ei nõustu nende andmete edastamise, kogumise, töötlemise või kasutamisega vastavalt nendele tingimustele, ärge kasutage teenuseid. Aja jooksul uuendame seda privaatsusavaldust, postitades selle siia.

Me ei muuda varem kogutud teabe käitlemise viise ilma sellest teatamiseta.

Suspense: Stand-In / Dead of Night / Phobia

Vajaduse korral küsime ka teie nõusolekut. Võime aeg-ajalt oma privaatsusavaldust värskendada. Kui see juhtub, teavitame teid uutest sätetest, postitades need meie Matteli veebisaitidele.

Selle kohustuse kui seadusjärgsest võlasuhtest tuleneva kohustuse rikkumine võib mh kaasa tuua aktsionäri vastutuse VÕS § lg 1 alusel. Seda kinnitab erinormina ÄS § lg 1, mille järgi vastutab aktsionär just aktsionärina nii aktsiaseltsile kui ka teisele aktsionärile süüliselt tekitatud kahju eest.

Me ei tee olulist muudatust selle kohta, kuidas me käitleme isikuandmeid, mis on varem kogutud etteteatamiseta ja vajaduse korral nõusolekuga. Vastavalt California tsiviilseadustiku §-le Me vastame teile 30 päeva jooksul alates sellise taotluse saamisest.

Samuti võite Matteli privaatsustavadega seotud probleemidega pöörduda EKP järelevalveasutuste poole, sealhulgas teie enda liikmesriigis. Mõned veebibrauserid võivad edastada mittejälgimise signaale. Veebibrauserid võivad neid funktsioone lisada või aktiveerida erinevalt, muutes ebaselgeks, kas kasutajad on need teadlikult aktiveerinud.

Selle tulemusena ei võta me praegu meetmeid Murettekitav kaupleja Bitkoinais signaalidele reageerimiseks.

Saate hallata oma küpsiseseadeid oma brauseri seadetes, et aktsepteerida või blokeerida mõned või kõik küpsised või saada selle kohta teade, et saaksite küpsistele kasutamiseks anda nõusoleku. Kui te blokeerite kõik küpsised, võivad mõned Matteli veebisaitide funktsioonid olla teile mitte kättesaadavad.

ESRB privaatsussertifikaadi pitserid ilmuvad programmis osalevates Matteli teenustes. ESRB privaatsussertifikaadi programm on mõeldud tagama, et meie teabe avalikustamise tavad oleksid vastutustundlikud ja asjakohased. Teie eraelu puutumatuse kaitsmiseks oleme vabatahtlikult võtnud ette selle privaatsusalgatuse ja lasknud ESRB privaatsussertifikaadi pitseriga Matteli teenused üle vaadata ja ESRB privaatsuse sertifikaadiga sertifitseerida, et need vastaks teabe kogumise, kasutamise ja avalikustamise kehtestatud tavadele veebis.

Selle eraelu puutumatuse Juriidilise maaratluse jagamise valik Tehingud litsensiaadina alluvad auditeerimisele teenused ja muud jõustamise ja vastutuse mehhanismid, mida ESRB sõltumatult haldab.

See tähendab, et tooted ja Matteli teenused, mis kannavad kidSAFE'i pitserit, on kidSAFE'i poolt eraldi läbi vaadatud, sertifitseeritud või loendisse kantud ja vastavad teatavatele Ookeani indikaatorid ja eraelu puutumatuse standarditele ning et Mattel ja mis tahes tehnoloogiapartner, kellega Mattel teeb koostööd, on volitatud kuvama kidSAFE'i pitserit koos selle tootega.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust. Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust!