Liigu sisu juurde

Tuleb tähele panna, et sõltuvalt finantsinstitutsiooni tegevuskoha riigist võib järgitav sanktsioonide nimekiri teatud määral erineda. Swedbanki, nagu ka kõigi teiste finantsinstitutsioonide, ülesanne on rahvusvahelisi finantssanktsioone rakendada. Selle otsuse eesmärk on kaitsta klientide ja Swedbanki huve ning maandada kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske.

Muul juhul võib makse teostamises tekkida viivitus, kuna maksja pangalt küsitakse puuduvat teavet.

Kui makse ei vasta rahvusvahelistele standarditele sealhulgas USA seadusandluselevõib korrespondentpank selle külmutada. Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et nii EL kui ka USA on kehtestanud ulatuslikud terviklikud rahvusvahelised sanktsioonid Krimmi ja Sevastoopoli piirkondadele.

Muul juhul võib makse teostamises tekkida viivitus, kuna maksja pangalt küsitakse puuduvat teavet. Kui makse ei vasta rahvusvahelistele standarditele sealhulgas USA seadusandluselevõib korrespondentpank selle külmutada. Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et nii EL kui ka USA on kehtestanud ulatuslikud terviklikud rahvusvahelised sanktsioonid Krimmi ja Sevastoopoli piirkondadele. Sanktsioonid hõlmavad nende piirkondadega seotud impordi, ekspordi, investeeringute ja rahastamise piiranguid ja keelde. Praeguse olukorra, sisemiste otsuste ja peamiste korrespondentpankade riskipõhimõtete tõttu ei teosta Swedbank reeglina makseid nii väljaminevaid kui ka sissetulevaid nendesse piirkondadesse ega makseid, mis on nende piirkondadega seotud nt saaja aadress on Krimmisseda mitte üheski valuutas.

Sanktsioonid hõlmavad nende piirkondadega seotud impordi, ekspordi, investeeringute ja rahastamise piiranguid ja keelde. Praeguse olukorra, sisemiste otsuste ja peamiste korrespondentpankade riskipõhimõtete tõttu ei teosta Swedbank reeglina makseid nii väljaminevaid kui ka sissetulevaid nendesse piirkondadesse ega makseid, mis on nende piirkondadega seotud nt saaja aadress on Krimmisseda mitte üheski valuutas.

Erinevus Fiati valuuta ja krüptoraha vahel

Swedbank peab veenduma, et mainitud pankadega seotud rahvusvahelised maksed ei rikuks kehtestatud piiranguid. Seega võib Swedbank nendega seotud makseid täiendavalt kontrollida.

Kuna varjatud rahastamisega seotud makseid on raske tuvastada, võib makse teostamine viibida või selle täitmisest võidakse keelduda.

Nii EL kui ka USA on kehtestanud sanktsioonid Luganski ja Donetski haldusorganite ning nendega lähedalt seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu. Selliste maksete teostamine, mille aadressides ja selgitustes on viited vastavatele piirkondadele või seal Valuutavarustus Tehingud Indias juriidilistele või füüsilistele isikutele, võib rohkem aega võtta või nende teostamisest võidakse kehtestatud piirangute ja keeldude tõttu keelduda.

Swedbank annab teada, et arvestades Ukraina olukorra tõttu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone ning korrespondent- ja muude partnerpankade reegleid, peavad kõik Venemaale ja Ukrainasse saadetavad maksed sisaldama saaja täielikku aadressi ning kõik Venemaalt ja Ukrainast pärinevad maksed sisaldama saatja täielikku aadressi.

Täieliku aadressi all mõeldakse tänava ja linna nime ning riigi andmeid. Kui täielikku Valuutavarustus Tehingud Indias Valuutavarustus Tehingud Indias nõuetekohaselt märgitud või kui pangal on alust arvata, et aadress on ebaõige või tahtlikult muudetud, võidakse makset mitte teostada. Selle otsuse eesmärk on kaitsta klientide ja Swedbanki huve ning maandada kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske.

Swedbank annab teada, et arvestades korrespondent- ja muude partnerpankade reegleid, peavad kõik Lätti, Venemaale ja Ukrainasse saadetavad maksed sisaldama saaja täielikku aadressi ja saaja panga korrespondentpanga andmeid. Kui vastavat infot maksel pole näidatud, võidakse makset mitte teostada. Rahvusvahelised sanktsioonid on piiravad mittesõjalised meetmed, mis on kehtestatud eesmärgiga tagada rahvusvaheline rahu ja julgeolek ning inimõiguste järgimine.

Sanktsioone kehtestatakse riikide või füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes rikuvad inimõigusi, algatavad etnilisi või territoriaalseid konflikte, toetavad terrorismi või rikuvad muid rahvusvahelisi norme ja põhimõtteid.

Logi sisse

Rahvusvaheliste sanktsioonide vorm sõltub nende eesmärgist nt relvastatud konflikti vältimine, terrorismivastane võitlus.

Need võivad olla individuaalsed nt reisikeeld, vara külmutaminekaupadele ja teenustele suunatud nt relvaembargod või relvade levitamisega seotud kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade keelaminepeamistele majandussektoritele suunatud nt naftatootmine või finantssektor või tervele riigile nt Põhja-Korea kehtestatud kõikehõlmavad sanktsioonid. Swedbanki, nagu ka kõigi teiste finantsinstitutsioonide, ülesanne on rahvusvahelisi finantssanktsioone rakendada.

Tuleb tähele panna, et sõltuvalt finantsinstitutsiooni tegevuskoha riigist võib järgitav sanktsioonide nimekiri teatud määral erineda. Valuutavarustus Tehingud Indias poolt rakendatavad finantssanktsioonid on kehtestanud: ÜRO. Neid sanktsioone rakendatakse Euroopa Liidu Nõukogu määrustega ja neil on vahetu õigusmõju kõikides liikmesriikides. Pank rakendab Swedbank Grupi finantssanktsioonide rakendamise põhimõtete alusel ka asjakohaseid USA finantssanktsioone.

Lisaks sellele võtab Swedbank Brandi strateegia Lancaster University korrespondentpankade nõudmisi ja Swedbanki enda riskitaluvust.

Seetõttu ei osale Swedbank tegevustes, millega hoitakse otseselt või kaudselt kõrvale finantssanktsioonidest, piirangutest, korrespondentpankadest ja Swedbanki sisemistest otsustest.

Euroopa makse tingimused

Swedbankis rakendatavate finantssanktsioonide peamised tüübid: Varade külmutamine sihtmeetmena. Swedbank on kohustatud külmutama EL-i poolt blokeeritud isikute vahendid ja mitte võimaldama EL-i poolt blokeeritud isikutel vahenditele ligi pääseda. Swedbank on kohustatud mitte osalema ülalnimetatud kauba või teenustega seotud tehnilise ja finantsalase abi ning muu teenuse andmises.

Oluliste majandussektorite sanktsioonid edaspidi sektoripõhised sanktsioonid.

Välisarvelduste info

Oluline on märkida, et vara külmutamine ja mõned valdkondlikud piirangud kohalduvad ka juriidilistele isikutele, mille omanikeks on või mida kontrollivad otseselt või kaudselt sanktsioonide nimekirja kantud isikud. Kuigi need juriidilised isikud ise ei pruugi olla sanktsioonide nimekirja kantud, kohaldatakse neile samasid finantssanktsioone ja Swedbank peab neid rakendama.

EL-i kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid sealhulgas rakendatud ÜRO sanktsioonid kohalduvad EL-i territooriumil ja kohalduvad kõigile EL-i territooriumil või sellest väljaspool olevatele EL-i isikutele.

Seega on nii finantsasutused kui nende kliendid seadusega kohustatud EL-i sanktsioone järgima ja teavitama pädevaid asutusi juhtumitest, kus neile teada olevalt tehti tehinguid sanktsioneeritud isikutega või mille puhul nad kahtlustavad, et tehti tehinguid selliste isikutega.

Võrdlusdiagramm

Iga klient peab äritehingutes osalemisel hindama võimalike rahvusvaheliste sanktsioonide riske. Finantssanktsioonidest teavitatakse avalikkust tavaliselt Valuutavarustus Tehingud Indias ning kliendid, eriti juhul, kui nende tegevus on rahvusvaheline, peavad oma Valuutavarustus Tehingud Indias seisukohalt potentsiaalselt olulisi rahvusvahelisi sanktsioone mitte ainult finantssanktsioone mõistma ja rakendama. Seetõttu peavad kliendid hindama oma äritegevusi, millel võib olla kokkupuude rahvusvaheliste sanktsioonidega, ning võtma vajalikke meetmeid riskide vähendamiseks.

Ülaltoodud teave ei ole ammendav ja Valuutavarustus Tehingud Indias peaksid konsulteerima pädevate asutuste või sõltumatute õigusnõustajatega juhul, kui neil on küsimusi rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kohta.

Sõjalised kaubad hõlmavad sõjatehnoloogiat ja -varustust, mida võidakse kasutada riigisisesteks repressioonideks või rahvusvaheliseks agressiooniks või piirkonna ebastabiilsuse põhjustamiseks.

Kahesuguse kasutusega kaup on kaup, sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, nii rahuotstarbelisel eesmärgil kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel.

Kuigi esmane vastutus kaupade ja tehnoloogiate liigitamise eest lasub selliseid esemeid saatvatel või saavatel klientidel, on finantsabi osutamise keeld ka panga jaoks kohustuslik. Sellest tulenevalt võib Swedbank sellise seotusega makseid täiendavalt kontrollida Ja maksekorralduse teostamise tähtaeg võib viibida või selle teostamisest Valuutavarustus Tehingud Indias keelduda.

EL-i nimekirjas on energiasektoriga seotud kaubad, mille Venemaale eksportimisele on seatud piirangud.

  • Alpha kaubanduse kasumlikud strateegiad korvaldada suuna riskid
  • Salvestatud inimese digitaalsesse rahakotti.
  • Erinevus Fiati valuuta ja krüptoraha vahel (võrdlusdiagrammiga) - Äri -
  • Новый стандарт шифрования приказал долго жить.

USA on kehtestanud piirangud kõigile kaupadele ja mitterahalistele teenustele ja tehnoloogiale, mis toetavad energiaprojekte. Et mitte osaleda keelatud tehingutes, peab pank teadma, kas kliendil on olemas ametkondade vastav luba. Kui Teie kontol pole valuutat, milles soovite makset teha, konverteerib pank vajaliku summa, võttes aluseks kursi, mis makse tegemise hetkel kehtib.

Ülekande tegemiseks välismaale on vaja täita välismaksekorraldus.