Liigu sisu juurde

Peamise tootmise suurenemine toob kaasa optimaalse lisasuuruse suurenemise, mis vastab ettevõtte optimaalse suuruse sisemisele ja välise kasvule. Kursuse töö.

Keskmine tähtaeg kuni 5 aastat Pikaajaline kuni 10 aastat Paljutõotav üle 10 aasta Põhjalik planeerimine aitab ettevõttel keskkonnamuutusi ette näha ja neile reageerida ning olla alati valmis ettenägematuteks olukordadeks.

Edukad ettevõtted töötavad plaani järgi, kuid see on kavandatud nii, et see ei piiraks ettevõtlusalgatusi. Tavaliselt koostavad ettevõtted aasta- pikaajalised ja strateegilised plaanid. Aastaplaan on lühiajaline kava, mis kirjeldab hetkeolukorda, ettevõtte eesmärke, järgmise aasta strateegiat, tegevusprogrammi, eelarvet Seotud mitmekesistamine on ettevotte koige tavalisem strateegia kontrolli vorme.

Pikaajalises plaanis kirjeldatakse peamisi tegureid ja jõude, mis mõjutavad organisatsiooni järgmise mitme aasta jooksul. See sisaldab pikaajalisi eesmärke, peamisi turundusstrateegiaid, mida nende saavutamiseks kasutatakse, ja määratleb vajalikud ressursid. Seda pikaajalist kava ajakohastatakse igal aastal eesmärgiga teha muudatusi vastavalt toimunud muudatustele.

Investeerimisstrateegia kohastel ümberkorraldustel on otsene mõju. Ümberkorraldamisstrateegiad

Aasta- ja pikaajalised plaanid on seotud ettevõtte praeguse tegevusega ja aitavad selle elluviimisel. Koostatakse strateegiline plaan, mis aitab ettevõttel kasutada võimalusi Seotud mitmekesistamine on ettevotte koige tavalisem strateegia muutuvas valdkonnas. See on ühelt poolt ettevõtte eesmärkide ja võimete Seotud mitmekesistamine on ettevotte koige tavalisem strateegia teiselt poolt turuvõimaluste muutmise strateegilise joonduse loomise ja säilitamise protsess.

Strateegiline planeerimine on ettevõtte kõigi muude kavandamistüüpide alus. See algab ettevõtte globaalsete eesmärkide ja missiooni määratlemisest. Siis veel konkreetsed eesmärgid Selleks kogutakse täielikku teavet organisatsiooni sisekeskkonna, konkurentide, turuolukorra ja kõige muu kohta, mis aitab kuidagi ettevõtte tööd mõjutada.

Pärast SWOT-analüüsi tegemist koostatakse üksikasjalik aruanne ettevõtte tugevuste ja nõrkuste, võimaluste ja ohtude kohta, millega ettevõte silmitsi seisma peab. Seejärel otsustab tippjuhtkond, milliste konkreetsete tegevuste ja toodetega peaks tegelema, millist tuge peaks neile igaühele pakkuma. Omakorda peaks iga osakond, kes Jagage ostuvoimalusi pakkumise kirjaga konkreetse toote või tegevuse liigi eest, välja töötama oma üksikasjalikud turundus- ja muud plaanid vastavalt üldplaan ettevõtted.

Seega viiakse turunduse kavandamine läbi üksikute tegevuste, tootekategooriate ja turgude eest vastutavate osakondade tasanditel. See hõlbustab strateegilist planeerimist läbi erinevate turundussituatsioonide üksikasjaliku kavandamise.

Planeerimisprotsess hõlmab nelja etappi: analüüs, planeerimine, rakendamine, kontroll. Planeerimisprotsess algab ettevõtte olukorra täieliku analüüsiga. Ettevõte peab analüüsima keskkonda, kus ta tegutseb, tuvastama võimalused ja vältima ohte.

Venemaa turundustegevus: sisuliselt, toote elutsükkel, uudsuse astme klassifikatsioon 1. Tower, hea: sisuliselt, omadused ja omadused 2.

Nende poolt pakutavate võimaluste väljaselgitamiseks on vaja läbi viia organisatsiooni tugevuste ja nõrkuste, teostatud ja võimalike turundustegevuste analüüs. Analüüs annab igale järgnevale sammule vajaliku teabe. SWOT-analüüs viitab ettevõtte tugevuse ja nõrkuse tegurite uurimisele seoses vaadeldava SBU-ga, samuti võimaluste ja ohtudega ettevõttele seoses tegevuse avastamisega asjakohases turusegmendis.

Äririskide tuvastamine ja juhtimine

SWOT-analüüsi täiendab varasemate tegevuste kui neid on analüüs, mis võimaldab teil kehtestada olemasoleva strateegia ja tuvastada olukorra arengu suundumusi. SWOT-analüüs tähistab pigem kontseptuaalset lähenemist kui konkreetset tehnikat.

Kui proovite seda laiendada reaalseks metoodikaks, peate kasutama ettevõtte klassikalise majandusliku ja organisatsioonilise analüüsi tulemusi, strateegilise planeerimise raames välja töötatud lähenemisviise, näiteks M.

Porteri konkurentsianalüüsi, aga ka analüütilisi turunduskontseptsioone ja esiteks turu segmenteerimist. Hinnangute saamine SWOT-analüüsi etapis aitab koostada probleemide loetelu ja töötada välja strateegilise kontseptsiooni esialgsed versioonid strateegilise mõtlemise käigus, mis omakorda on oluline võtmeprobleemide ja strateegiakontseptsioonide valimiseks.

Seda etappi on raske vormistada. Peamised lähenemisviisid on siin paremusjärjestus ja vastastikune eksperthinnang. Strateegiline kava sisaldab ka ettevõtte missiooni.

Missioon määratleb ettevõtte peamise eesmärgi. Ettevõte alustab äritegevust sageli asutaja seatud selge missiooniga.

Tohususe jagamise voimaluste maaratlus

Kuid aja jooksul kustutatakse missioon järk-järgult, kuna ettevõte arendab uusi tooteid ja vallutab uusi turge. Missioon võib jääda selgeks, kuid mõned juhid unustavad selle. Pärast saavutamiseks üldise strateegia valimist konkurentsieelised ettevõte saab liikuda turunduse segu üksikasjaliku kavandamise juurde. Turunduskompleks on üks kaasaegse turunduse põhimõisteid. Me määratleme turunduse segu kui kontrollitavate turundustööriistade kogumit, mida kasutatakse koos Seotud mitmekesistamine on ettevotte koige tavalisem strateegia soovitud reaktsiooni loomiseks.

Turunduskomplekt sisaldab kõike, mida ettevõte saab oma toote nõudluse mõjutamiseks teha. Paljusid võimalusi saab jagada nelja muutujate rühma: toode, hind, levitamisviisid, toote reklaam. Toode ei ole toote enda ja terve rea teenuste, mida ettevõte sihtturule pakub, katkematu ühtsus. Hind on summa, mida ostjad peavad eseme kättesaamiseks maksma. Levitamismeetodid hõlmavad ettevõtte tegevust, mis teeb toote sihtrühmadele kättesaadavaks.

Reklaamitehnikad on tegevused, mille abil ettevõtted levitavad teadlikkust toote kasulikkusest ja veenavad sihttarbijaid seda ostma. Seega on heade strateegiate kavandamine alles algus edukale turundusele. Kõige säravam turundusstrateegia on väärtusetu, kui ettevõttel ei õnnestu seda õigesti rakendada. Turunduse rakendamine on turundusstrateegiate ja -plaanide muutmise protsess turundustegevuseks, mille eesmärk on strateegiliste eesmärkide saavutamine.

Kuidas olla edukam investor mõistes isiksusetüübiga seotud psühholoogiat? - Kaido Kubri

Rakendamine koosneb turundusplaani tõhusaks rakendamiseks tehtud igapäevasest ja igakuisest tööst. Võttes arvesse transpordi rakendamise eripära teenused peal prognoositud segmendid turul väljatöötamisel Hinnakujundus strateegia Sisaldab ettevõtte käitumise määratlemist peal turul loendamisel peal pikaajaline hind taktika peal Areng strateegia Ettevõtte sissejuhatus Moodustumine majanduslik strateegia üldiselt Selge protsentuaalne jaotus turul esitatud peal Joonis Seotud mitmekesistamine on ettevotte koige tavalisem strateegia.

Joonis 3 Konkurentide osakaal peal turul maanteetransport teenused Hinnakujundus strateegia Rakendamine hind strateegia Hinna korrigeerimine Joonis 4 Viis etappi hind strateegia Strateegia Mootorsõidukite transpordiettevõtte areng ATP pideva ja sihipärase arendamise vajaduse määrab asjaolu, et ATP kulutõhus muundamine on selle elutsükli pikendamise eeltingimus. Iga ATP läbib teatud muutuste etapid. Mõnikord määrab nende muutuste põhjuse väliskeskkond.

Näiteks on ettevõtte strateegiad klassifitseeritud vastavalt otsustamise tasemele järgmiselt: · Ettevõtte; · Funktsionaalne; · töökorras viimast saab funktsionaalsuse hulka lisada.

Niisiis, kodumaise ATP massiline vähendamine 90ndatel. XX sajand juhtus seoses riigi üldise majandusolukorraga. Rakendamispiirkonna järgi rühmitatuna võivad muudatused puudutada järgmist: ATU-s kasutatavad seadmed ja tootmistehnoloogia transporditeenused Sellised muudatused mõjutavad transpordi korraldamise meetodeid ja tehnilist mõju veeremile, mõjutavad sõidukipargi ja muu põhivara koosseisu ja struktuuri jne.

Muudatused seisnevad ka töötajate teadmiste ja oskuste ajakohastamises, mis vastab tehnilistele ja tehnoloogilistele uuendustele; ATP pakutavate transpordi ja muude teenuste loetelu ja struktuur. See võib olla nii juba valdatud transporditeenuste kvaliteediparameetrite muutmine kui ka uute teenuste rakendamine antud ATP jaoks või selle sisenemine uude turusegmenti jne; ATP juhtimise korralduse struktuurid.

Mürgine tolm või viilid Mürgised vedelikud või jäätmed Tuletõrje ohtlike materjalide üksused on valmis seda tüüpi katastroofide lahendamiseks. Inimesed, kes nende materjalidega töötavad, peaksid olema aga nõuetekohaselt varustatud ja koolitatud nende ohutuks käsitsemiseks.

Siinsed muudatused ei puuduta mitte ainult ATP suurust või selle organisatsioonilise struktuuri tüüpi, vaid ka töötajate tasustamise süsteemi, organisatsiooni töösuhtedkontrolli - ja infosüsteemid, finantsaruandluse ja planeerimise meetodid jne; Ärikultuuri Siinkohal räägime muutustest töötajate suhtumises, ootustes, käitumises, ATP-s vastuvõetud normide ja reeglite muutumisest jne; Muud muudatused.

ATP arengustrateegia põhjendus ja valik. Praegustes majandustingimustes on ATP arengustrateegia põhjendamine üks peamisi ülesandeid selle tootmise ja finantstegevuse juhtimisel.

BCG maatriks

Tuleb meeles pidada, et sageli määratakse ATP arengustrateegia ilma abita kaasaegsed meetodidmille tulemusena asendatakse strateegia ATP pikaajalise arengukavaga.

Selline asendamine ei ole õigustatud, kuna pikaajaline planeerimine on väliskeskkonna kiire dünaamika tõttu praegu sageli vastuvõetamatu. ATP arengustrateegia eeldab sellise juhitud arengu vormi kasutamist nagu innovatsioon. Need muudatused, mis ATP-s toimuvad juhtide tahte vastaselt, ei kehti uuenduste kohta.

Samuti ei peeta uuenduseks lihtsat kvaliteedi või kvantiteedi suurenemist vastavalt mis tahes eripärale näiteks juhtide arvu suurenemine, sama tüüpi veeremi uuendamine jne.

Innovatsioonvõib nimetada sihipäraseks muutuseks, mis tutvustab ATP-s uusi suhteliselt stabiilseid elemente.

  1. Konkurentsivõime hindamisel võetakse arvesse järgmisi tegureid: turuosa, võime konkureerida konkureerivate ettevõtetega toodete kvaliteedi nimel, tarbijate ja turgude tundmine, juhtimisalane kvalifikatsioon, kasumlikkus versus konkurendid.
  2. FX valikuid seintele
  3. Ulemise piiri ja kaubandussusteemi vaartus
  4. Kauplemissusteem muugil

See on märk ATP kui süsteemi üleminekust ühest olekust teise stabiilsem. Arengustrateegia põhjendamine toimub ATP väliskeskkonna ja selle tegevuse tõhususe sisemiste tegurite analüüsi põhjal, võttes arvesse nende omavahelisi seoseid ja vastastikuste ühenduste põhjustatud sünergilist mõju.

Kohal õpijuhend me ei täpsusta strateegia väljatöötamisele eelnenud analüüsi sisu ja meetodeid, kuna need on kaalumisel akadeemiline distsipliin "Strateegiline planeerimine".

Nendel teemadel on kirjandus laialdaselt esindatud.

Riskide kindlakstegemine

Lisaks Ch. Analüüsimenetlusest pikemalt peatumata rõhutame seda siiski õige valik ATP arengustrateegia sõltub suuresti selle tervikliku diagnostika kvaliteedist. Ettevõtte arengustrateegia ei peaks peegeldama mitte ainult keskendumist põhiprobleemide lahendamisele, vaid ka ATP tegelikke võimalusi finants- organisatsiooniline, personal ning võtma arvesse ka kõige tõenäolisemaid muutusi välis- ja sisekeskkonnas. Tähtsamad omadused strateegia on selle järjepidevus ja transformatsioon, mis määrab vajaduse ATP arendamise pideva juhtimise järele.

Lisaks ATP-le ühisele arengustrateegiale võib välja töötada ka suure ATP: Äri strateegia,mille eesmärk on pakkuda tõhusaid arengustrateegiaid teatud tüübid sellised tegevused nagu Meetmed: konteinerite vedu; ekspeditsiooniline tegevus; rahvusvaheline transport jne. Nii võib see olla ATP poolt Seotud mitmekesistamine on ettevotte koige tavalisem strateegia töötatud logistikastrateegia, finantsstrateegia, turundusstrateegia, personalistrateegia, ettevõtte juhtimise teavitamise ja analüütilise toetamise strateegia jne.

ATP väljatöötamine vastavalt tema valitud strateegiale võib toimuda kujul organisatsiooni ümberkujundamine,mis saavutatakse järgmiste omavahel seotud tegevustega: ATP arendamise väljavaadete ja eesmärkide kindlaksmääramine, nende eesmärkide saavutamise näitajate väljatöötamine ja ATP ümberkujundamiseks vajalike tegevuste üldprogramm; ümberkorraldamine struktuurireform - meetmete kogum ATP terviklikuks ümberkorraldamiseks vastavalt selle arendamise strateegiale.

See on omavahel seotud organisatsiooniliste uuenduste ahel, mille eesmärk on omandada ettevõtte võime adekvaatselt reageerida väliskeskkonna dünaamilistele muutustele ning saavutada praegune ja pikaajaline konkurentsivõime; Selgete protseduuride kehtestamine ATP väliskeskkonnaga suhtlemise parandamiseks, mis võimaldab organisatsioonisiseste ümberkorralduste abil suurendada ATP kohanemisvõimet; Pakkudes ATP töötajatele uusi teadmisi, uusi oskusi ja ülesandeid, kujundades töötajates positiivse ettekujutuse ümberkorralduste ja töö tasustamise süsteemide oodatavast kasust.

Amti kalkulaatori aktsiate tehingud

ATP ümberkorraldamist võib pidada ülitõhusaks hoovaks ATP konkurentsivõime suurendamiseks, kuna see hõlmab struktuuri ja juhtimisfunktsioonide parandamist; tehnilised ja tehnoloogilised muudatused; muudatused ATP finants- ja majanduspoliitikas. ATP restruktureerimisprogrammi rakendamine on otseselt seotud selle uuenduslikkusega - võimega hallata uuendusi ATP finants- ja majandustegevuse tehnilises, tehnoloogilises, juhtimisalases ja muus sfääris.

Tavaliselt hõlmab ümberkorraldamine ATP varade ümberkorraldamist. Ümberkorraldamisülesannete prioriteedi ja nende lahenduse prioriteedi määramine. Hoolimata asjaolust, et ümberkorraldamine peaks olema keeruline, tuleks selle käigus siiski kindlaks määrata lahendatavate ülesannete prioriteet ja määrata kindlaks projektide elluviimise järjekord. Sellise hindamise saab läbi viia arengueesmärkide analüüsi põhjal ATP tuvastati selle diagnoosimise tulemusena.

Voimalus strateegia Taurus

Sellised ülesanded võivad hõlmata veeremi uuendamist; allhankesuhete kasutamine; üleminek teist tüüpi organisatsioonilisele struktuurile; ühinemine teise transpordiettevõttega; transpordi korraldamise progressiivsete meetodite kasutamine; muude teenuste muude toodete tootmise valdamine ettevõtte poolt; transpordikvaliteedi juhtimissüsteemi või üldise kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine; juhtimise detsentraliseerimine ja vastutuskeskuste moodustamine; materiaalse ja tehnilise varustuse skeemi muutmine; halduskoormuse optimeerimine; Seotud mitmekesistamine on ettevotte koige tavalisem strateegia piisavad infotehnoloogiad ; käitumisnormide kehtestamine ATP töötajate jaoks jne.

Pärast ümberkorraldamisülesannete üldise loendi koostamist tuleks seda loetelu sujuvamaks muuta, et välistada ülesannete dubleerimine, nende omavaheline ühendamine ja ühtlustada ülesannete ulatus. Nendele nõuetele mittevastavad ülesanded tuleks nende üldloendist välja jätta.

Seega saavutatakse ülesannete võrreldavus, vastastikune sidumine ja samal ajal teatav autonoomia. Ümberkorraldamisülesannete muudetud loetelu peaks kehtima vastastikune eksperthinnangmille tulemusel tehakse kindlaks iga ülesande auaste olulisus ja ATP jaoks kõige olulisemad ülesanded sel hetkel selle olemasolu.