Liigu sisu juurde

VKE-de jaoks on eelistatud turule sisnemise viis ekspordi kaudu läbi kohaliku äripartneri. Tegevusala 1 Üldarstiabi osutaval äriühingul ei või olla teist tegevusala peale üldarstiabi, iseseisvalt osutatava õendusabi, iseseisvalt osutatava ämmaemandusabi, sotsiaalteenuste osutamise ning tervishoiualase õppe- ja teadustöö. Kui eksporditavatele mahetoodetele on juba väljastatud ametlik sertifikaat Euroopa Liidu poolt, siis ei ole Lõuna-Korea sertifikaati tingimata vaja. Kiirabi mõiste 1 Kiirabi on ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse.

EASi Jaapani-suunalise infoportaali eesmärk on eelkõige vastata ettevõtete vajadusele saada süstematiseeritud ja kvaliteetset infot Jaapani turu, ärikeskkonna ja turule sisenemise protsessi kohta.

EU Business in Japan infomaterjalid on Euroopa Liidu väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tasuta, kuid ligipääsuks on vajalik registreerumine nende veebilehel www. Turule sisenemise viisid Jaapani turule on võimalik siseneda Toetus ja vastupidavus binaarsetes valikutes või investeeringute kaudu.

Sobiva strateegia valik sõltub eksportiva ettevõtte suurusest, ressurssidest, ettevõtte ekspordikogemusest, millise tootega turule sisenetakse, müügikanalistning sellest, kui suurt riski on valmis ettevõte võtma.

VKE-de jaoks on eelistatud turule sisnemise viis ekspordi kaudu läbi kohaliku äripartneri.

Sogo shosha ettevõtteid on Jaapanis 7: Mitsubishi Corp. Toidukaupade eksportimisel tuleks teada, et sogo shosha ettevõtted eelistavad suuremahulise tootmisvõimekusega ettevõtteid, tuntud brände või unikaalseid tooteid.

EUR-Lex - R - ET - EUR-Lex

Turule on võimalik siseneda ka e-kaubanduse vahendusel, mis on Jaapanis suur ja kasvav turg. Suure Registreerige varude valiku logi sisenemise online jaemüügist on hallanud Rakuten, Amazon Japan, Yahoo. Enne e-kaubanduse kasuks otsustamist tasuks uurida, mis sektorid on eelmainitud ettevõtete poolt katmata nt online luksuskaupade ja toidukaupade müük, loe lähemalt siit.

Registreerige varude valiku logi sisenemise Tase 2 valikud Etrade valikud

E-kaubanduse puhul tuleks kindlasti tutvuda vastavate seotud regulatsioonide ja seadustega Jaapanis. Samuti tuleb ka e-kaubanduse puhul olla valmis kohandama nii veebilehte kui ka muid seotud teenuseid kohaletoimetamise ajad, maksevõimalused vastavalt Jaapani tarbija harjumustele.

Rohkem infot leiate EU Business in Japan artiklist Japan Entry Strategy : Esinduskontor — ei ole vajalik registreerida va pangad, kindlustusettevõtted, turvaettevõtted jm finantsinstitutsioonidkuid ei saa tegelda müügitegevustega, ei ole võimalik avada pangakontot, ei saa kontoripinda ettevõtte nimele rentida.

Sobiv lahendus turu-uuringute läbiviimiseks ning turundustegevusteks ehk ettevalmistavateks tegevusteks püsivama ärisuhte loomiseks. Kõige ressursimahukam on Jaapani ettevõttega ühisettevõtte joint venture loomine.

Partnerlussuhete kohta Jaapani ettevõtetega leiad rohkem infot siit.

Registreerige varude valiku logi sisenemise Stock valikutehingute otsekaart

Ärikontaktide leidmine Ärikontaktide leidmiseks on mitmeid mooduseid. Üks võimalus on seda teha veebi vahendusel. Teenus on tasuta, eeldab vaid ettevõtte andmete registreerimist. B2B e-kaubanduse teemal toimub Tokios iga-aastaselt eCommerce Expo Tokyokus tutvustatakse e-kaubanduse uuemaid lahendusi ja teenuseid. Ärikontakte on võimalik luua ka messidel osaledes, kuid esmalt on soovitatav võimalusel messil osaleda külastajana, et saada parem ülevaade messi kvaliteedist ja sellest, kas konkreetne mess on Sinu ettevõtte ja toote jaoks sobilik.

Registreerige varude valiku logi sisenemise Binaarne valik Robot ITA

JETRO veebipõhisesse messide andmebaasi J-messe on koondatud info messide ja näituste kohta Jaapanis ja mujal maailmas. Infot saab ka portaalist AUMA. Ülevaade Jaapani suurematest messidest erinevates sektorites on üleval EU Business in Japan kodulehel. Sobivate ärikontaktide leidmisele Jaapanis aitab EAS kaasa pakkudes kontaktreiside teenust.

Planeeritavate kontaktreiside kohta saab infot sündmuste kalendrist. Toll ja maksud Tolliprotseduure reguleerib Jaapanis riiklik tolli- ja maksuamet Japan Customs. Registreerige varude valiku logi sisenemise importimisel Jaapanisse tuleb arvestada järgmiste impordile sätestatud maksudega: Tollimaksud — põhinevad Harmoniseeritud Süsteemil ning on väärtuselised ad valorem ehk arvutatakse protsendina kauba tolliväärtusest, tolli- ja kaubanduskokkuleppele GATT General Agreement on Tariffs and Trade ning CIF tarneklausli põhjal.

Jaapani tollitariifistiku leiad Jaapani Tolliameti veebilehelt. Seega oleks vajalik pakenditele ja toodetele kindlasti märkida toote päritoluriik, võimalusel esitada vastav sertifikaat Certificate of Origin. Lisainfot leiad siit. Euroopa Komisjoni kodulehel asuva Market Access Database abil on võimalik tootekoodi põhjal kindlaks teha, millised maksud kehtestatakse konkreetse toote Jaapanisse eksportimisel. Ülevaate Jaapani tollimaksude süsteemi kohta leiate Japan Customs veebilehelt. Tolliprotseduuride kohta on võimalik nõu küsida Jaapani tolliameti alla kuuluvatelt nõunikelt Customs Counsellor Systemkontaktinfo leiate siit.

Regulatsioonid Toodete Jaapanisse importimine on seotud erinevate seaduste ja regulatsioonidega: mis on osaliselt kokku koondatud JETRO veebilehel Standards and Regulations peatüki all. Lisaks on JETRO koostanud impordiregulatsioone tutvustavad käsiraamatud tarbekaupadeletööstuskaupadele ning põllumajandus- ja kalatoodetele. Standarditele vastavuse sertifikaatite taotlemise kohustus sõltub sektorist ning neid on võimalik taotleda ka väljaspool Jaapanit selleks vastava tunnustuse saanud organisatsioonidest: toiduainetööstuse kvaliteedistandard JAS Japanese Agricultural Standard ei ole kohustuslik, va mahetoodangu puhul, kui toode tuleb tähistada spetsiaalse JAS märkega, loe lähemalt põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ministeeriumi Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF Registreerige varude valiku logi sisenemise leiad ka EU Business in Japan raportist Organic and Health Food in Japan.

Toodete nõuetekohase sildistamise ja pakendamise kohta kehtivate regulatsioonide saad ülevaate EU Business Puidu strateegia kauplemine Japan veebilehelt vastava peatüki alt, toidukaupu puuduvate regulatsioonide kohta ka pakendamine ja märgistamine leiad infot Jaapani Tarbijakaitse Ameti Consumer Affairs Agency kodulehelt ja JETRO käsiraamatust Guidebook for Export to Japan Food Articles.

Patenti on võimalik registreerida juhul, kui oled oma toote patenteerimiseks esitanud taotluse esimesena first-to-file süsteem.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Enne taotluse esitamist on soovitatav kontrollida registreeritud patente, seda saab teha nii J-PlatPat või J-Store andmebaasides. Ülevaate erinevate intellektuaalomandi liikide ja patendi taotlemise protseduuride kohta Jaapanis saate EU Business in Japan veebilehelt. Ärikultuur Jaapani ärietiketi põhjalik tundmine ei ole eelduseks läbirääkimiste õnnestumisele — nii nagu teame meie, et äritavad on kultuuriti erinevad, teavad ja aktsepteerivad seda ka jaapanlased.

Seega on elementaarne viisakus üldiselt piisav. Alljärgnevalt on toodud mõningad nõuandedmis aitavad ärikohtumistel endast paremat muljet jätta ning jaapanlaste ärietiketti mõista: Ole täpne, ära hiline; Ole valmis selleks, et ärikohtumisel on suure tõenäosusega tarvis ka tõlgiteenust, kuna potentsiaalne äripartner ei pruugi rääkida inglise keelt.

Jaapanis ei ole tavaks tööl või ametlikel kohtumistel teineteist kutsuda eesnime järgi, eesnime kasutatakse lähisuhete puhul; Esmasel ärikohtumisel ei ole kingituste kinkimine kohustuslik.

Registreerige varude valiku logi sisenemise Tuluvoimaluste strateegiad

Kui soovite midagi kinkida, siis ei pea see olema kallihinnaline. Sobiv on nt Eesti rahvusmustriga kommikarp vms; Esmasel kohtumisel vahetatakse visiitkaarte — see on must. Visiitkaart antakse üle kahe käega ja kergelt kummardades, vastu võetakse samuti mõlema käega ja jäetakse koosoleku lõpuni enda ette lauale.

Viisakas on visiitkaart panna spetsiaalsesse visiitkaardi hoidjasse, äärmisel juhul rahakotti, kuid mitte taskusse.

Partnerpakkumised

Lisaks loe siit ; Ei maksa oodata Jaapani äripartneritelt otsuse vastu võtmist koheselt, koosoleku käigus — Registreerige varude valiku logi sisenemise vastuvõtmine on ajamahukas protsess, kuna toimub ettevõtetes üldiselt konsensuse põhiselt.

Loe läbirääkimiste protsessi kohta lähemalt siit ; Oluline on ehitada usalduslik suhe — jaapanlased panevad ka ärisuhetes rõhku isiklikule sobivusele, kui usalduslik suhe on loodud, järgneb sellele üldiselt pikemaajaline partnerlus, mida kergekäeliselt ei lõpetata; Jaapanlased pööravad ärisuhetes tähelepanu hierarhiale ; Varu kannatust ja ole valmis selleks, et ärisuhte loomine võtab aega.

Kasulikud lingid.

Registreerige varude valiku logi sisenemise Binaarsete valikute tutvustamine Poola