Liigu sisu juurde

Kui soovite rajada omale uue kodu, ehitades selleks päris oma maja, on teil vaja esmalt leida sobiv maatükk või krunt. Siin saab ka lisada saadetise kirjelduse või seda muuta, mis annab kiire ülevaate saadetise sisust.

Nõuanne Mida jälgida elamukrundi valikul?

Informatsioon meie küpsiste kohta

Kui soovite rajada omale uue kodu, ehitades selleks päris oma maja, on teil vaja esmalt leida sobiv maatükk või krunt. Kuna paljud neist on nii oma asukoha kui ka looduslike erisuste jms tõttu unikaalsed, tuleb teha päris tugevat eeltööd, et see õige ja sobiv leida. Järgnevalt 7 kõige olulisemat nüanssi, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Maa sihtotstarve Esmalt uurige järele, kas tegemist on elamumaa, maatulundusmaa või Daweda Trading System muu sihtotstarbega.

Maa sihtotstarbe kohta leiate info SIIT.

Asukoha jagamise kättesaadavus

Ehitusõigus Eelnevast punktist tulenevalt tuleb välja selgitada, kas ja mida on võimalik maatükile ehitada. Seega tuleks järgnevalt uurida, kas kinnistule ehitamiseks on kehtestatud Jaga valiku jalgimine või peaks taotlema projekteerimistingimusi. Seda infot saab kohalikust omavalitsusest. Detailplaneeringu ja projekteerimistingimustega määratakse, mida on võimalik kinnistule ehitada: hoonete arv, korruselisus, abihoonete arv, asukoht jne.

Ligipääs kinnistule Uurige, kas juurdepääs on kohalikult teelt, riigiteelt või erateelt.

Jaga valiku jalgimine

Juhul, kui ligipääs on erateelt siis, kas on sõlmitud servituut ehk tee kasutamise kokkulepe. Kui seda pole, tuleb see esimesel võimalusel sõlmida.

Jaga valiku jalgimine

Jaga valiku jalgimine Kas krundil on liitumispunktid vesi ja kanalisatsioon ning võimalus ühenduda elektrivõrku. Kui liitumispunkte ei ole, uurige, kuidas näeb ette detailplaneering või projekteerimistingimused vee- ja kanalisatsiooni rajamiseks.

Jaga valiku jalgimine

Veel enam, kas piirkonnas on võimalik liituda vee- ja kanalisatsioonitrassiga või peaks rajama lokaalse kanalisatsiooni ja millise ning oma kaevu. Kui ka elektriliitumispunkti pole, on oluliseks asjaoluks võrguga liitumisel kaugus alajaamast.

Jaga valiku jalgimine

Kui tarbimiskoht jääb alajaamast kaugemale kui m, kujuneb liitumise hind tegelike ehituskulude põhjal. Kui tarbimiskoht jääb meetri piiresse, on liitumine ampritasu alusel.

Kitsendused Lisaks tasuks kinnistusraamatust uurida, kas krundile on seatud kitsendusi, näiteks servituute. Niisamuti võib olla ka väljaspoole kinnistut jäävaid piiranguid, millega krundiomanik peab arvestama, kuigi otseselt servituuti määratud ei ole. Näiteks kõige levinum on elektripaigaldise kaitsevöönd, st elektrimaakaabelliin kinnistu piiri läheduses.

Õppimine suhtlusportaalis Facebook - Sirje Klaos - E-õppe nädal 2012

Selliste asjadega saab tutvuda maa-ameti kitsenduste kaardi abil. Naaberkinnistud ja piirkonna tuleviku perspektiiv Liiklus, infrastruktuur, kauplused, transpordiühendus jm eluks vajalik.

Veel sarnaseid malle

Ligipääsetavus suure veokiga Kui otsustate moodulmaja kasuks, peab kinnistule pääsema suure ja raske veokiga — seda nii teekatet kui teeäärseid suuri puid silmas pidades. Lõpetuseks Need olid olulisemad nüansid eramu ehitamiseks sobiliku kinnistu valimisel.

Sellega töö aga ei lõppe -küsimused lähevad lihtsalt spetsiifilisemaks.

Jaga valiku jalgimine

Näiteks, millist maja soovitakse ja vajatakse, kui suurt, millist haljastust jne. Foto: Pixabay.

Jaga valiku jalgimine