Liigu sisu juurde

Ka pärast Riskide vähendamiseks tuleks võõrliikide kasutamisest hoiduda.

  • Voimalus 24 ei ole enam binaarne
  • Binaarsed valikud valikute jaoks
  • Raport: kliimamuutused ohustavad tuleviku Eesti metsa kasvamist ja tervist | Keskkonnaministeerium
  • Daily Trade vs Valikud
  • Sustinere tiimis on alates augustist uus liige — Kai-Riin Kriisa.

Samal ajal peab aga jälgima, et uuendusraiete puhul raiutaks raievanuse saavutanud või vanemat metsa ning et raiete tegemisel jälgitakse raieliikide ja raiutavate puuliikide optimaalset vahekorda. Ka pärast Seega on oluline jälgida ja ennetada kliimamuutustest tulenevaid mõjusid metsale, näiteks hävitada kiiresti uued haiguskolded ning aidata metsal toimuvate muutustega kohaneda ja kõiki jätkusuutliku metsa funktsioone säilitada. Olulised on hooajalised või regionaalsed ilmaprognoosid ja varajased hoiatussüsteemid.

CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia Spy Swing Trading strateegia

Kõik see omakorda suurendab jällegi kliimamuutusi. Näiteks võib väheneda metsa struktuurilise koosluse mitmekesisus, elurikkus ja vastupanuvõime looduslikele häiringutele. Bioenergiaks soovitatakse kasutada kohalikke puidu- ja põllumajandustootmise jääke, samuti harvendus- ja hooldusraietest tekkinud väheväärtuslikku puitmaterjali ning mitte kasvatada suures mahus ja monokultuurset biomassi.

CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia Foorumi kauplemise susteemid

Toitumisharjumuste vähem liha ja toidu raiskamist muutumisel vabanenud või muidu söötis põllumaad võiks kasutata biomassi tootmiseks.

Väikesemahulisel ja jätkusuutlikult toodetud biomassil on positiivsed mõjud keskkonnale.

CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia Otseturu juurdepaasuga kauplemise susteem

Raporti oluline järeldus on ka see, et bioenergia kasutamisest, metsa ja muude ökosüsteemide süsiniku sidumise suurendamisest ning maa ja metsaga seotud emissioonide vähendamisest üksi ei piisa kliimamuutuste leevendamiseks ei Eestis ega kogu maailmas. Kui kõikides muudes sektorites emissioone kiiresti ei vähendata, siis kliimamuutuste kahjustused maale ja metsale tekitatavad suurenevad ning see omakorda vähendab süsiniku sidumist ja võimendab kliimamuutusi.

Telli uudiskiri

Kõik see omakorda suurendab jällegi kliimamuutusi. Näiteks võib väheneda metsa struktuurilise koosluse mitmekesisus, elurikkus ja vastupanuvõime looduslikele häiringutele. Bioenergiaks soovitatakse kasutada kohalikke puidu- ja põllumajandustootmise jääke, samuti harvendus- ja hooldusraietest tekkinud väheväärtuslikku puitmaterjali ning mitte kasvatada suures mahus ja monokultuurset biomassi. Toitumisharjumuste vähem liha ja toidu raiskamist muutumisel vabanenud või muidu söötis põllumaad võiks kasutata biomassi tootmiseks.

CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia TradeKingi valikute kinnitus

Väikesemahulisel ja jätkusuutlikult toodetud biomassil on positiivsed mõjud keskkonnale. Raporti oluline järeldus on ka see, et bioenergia kasutamisest, metsa ja muude ökosüsteemide süsiniku sidumise suurendamisest ning maa ja metsaga seotud emissioonide vähendamisest üksi ei piisa kliimamuutuste leevendamiseks ei Eestis ega kogu maailmas.

Kai-Riin Kriisa Minu eesmärk on aidata ettevõtetel mõtestada meie ühiskonna ees seisvaid suuri väljakutseid kui võimalusi oma äri edendada nii, et samaaegselt saaks täidetud ka oma kohustus panustada vastutustundlikku ja kestlikku arengusse. Ehk nagu öeldakse, go big or go home. Olen abiks vastustundliku ettevõtluse strateegilisel juhtimisel, ettevõtete keskkonnamõju ja ökoloogilise jalajälje hindamisel, negatiivsete mõjude vähendamiseks tegevusplaanide koostamisel, brändi kõrgema eesmärgi brand purpose loomisel, käitumisökonoomika-alaste töötubade läbiviimisel, erinevate ettevõtete ja sektorite vaheliste koostöövõimaluste leidmisel sest üksi ju kõike ei jõua ning uuringute ja analüüside teostamisel eelkõige keskkonnamõjude vaatevinklis. Mul on laialdane kogemus alates ärinõustamise teostamisel erinevatest sektoritest, alustades pangandusest ja telekommunikatsioonist, lõpetades kütuse- energia- ja kaubandussektoriga. Enne Sustinerega liitumist töötasin Kantar Emoris ärisuuna juhina, kus lisaks brändistrateegia ja konkurentsianalüüsi projektidele täitsin ka käitumisteaduste eksperdi rolli.

Kui kõikides muudes sektorites emissioone kiiresti ei vähendata, siis kliimamuutuste kahjustused maale ja metsale tekitatavad suurenevad ning see omakorda vähendab süsiniku sidumist ja võimendab kliimamuutusi. Metsade jätkusuutlik majandamine aitab säilitada või suurendada süsinikuvarusid orgaanilises aines ja pinnases, sealhulgas talletada süsinikku puittoodetes.

Avaleht Uudised Raport: kliimamuutused ohustavad tuleviku Eesti me Raport: kliimamuutused ohustavad tuleviku Eesti metsa kasvamist ja tervist Raport on valminud koostöös Keskkonnaagentuuriga. Ja uuendusraiete maht raieringi jooksul võiks olla keskmiselt 8—9 miljonit tihumeetrit aastas. Selliste aastaste keskmiste raiemahtude juures peaks metsa tagavara jääma kas samaks või suurenema sõltuvalt metsa juurdekasvu stsenaariumist.

Samuti toob see kaasa asendusefekti, pakkudes lahendust metsasüsiniku küllastusprobleemile, mille korral küps mets enam kokkuvõttes süsinikku juurde ei seo st süsiniku emissioonid ja sidumine tasakaalustavad üksteist või emissioonid ületavad sidumist. Erinevatel metsa majandamise võtetel on pikema aja lõikes mitmeid, sh vastandlikke mõjusid.

Näiteks vähendab suurem küpse metsa raiemaht biomassis seotud süsinikku lühiajalises perspektiivis, kuid suurendab süsiniku seotust puittoodetes ja võimalikku asendusefekti. Kliimamuutustega kohanemiseks saab metsi aidata näiteks, vähendades liigniiskust ja tulekahjuohtu.

CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia Muua binaarne valik strateegia

Kai-Riini üks trumpe on käitumisteaduste haridus ja kogemus. Seega kasvab tublisti meie võimekus aidata oma klientidel kujundada keskkonda, tooteid-teenuseid ja sõnumeid nii, et panna oma töötajaid, tarbijaid ja teisi huvigruppe tegema vastutustundlikke valikuid.

Language switcher

Kuuleme sageli, et ettevõtted looksid rohkem vastutustundlikke ja jätkusuutlikke lahendusi, kui see sihtgrupile rohkem korda läheks — proovime koos Kai-Riiniga selle puuduva pusletükiga oma kliente aidata. Miks inimesed käituvad nii nagu nad seda teevad ja kuidas neid müksata vastutustundlikumaks?

CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia Virtual Water Trading System

Nii tööl kui eraelus. Siin tulevadki appi teadmised käitumisteadustest.