Liigu sisu juurde

The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. Taxes covered 1. Kui Eestis asuvatelt ettevõtetelt saadud dividendi ei maksustata, siis mujal maailmas on see üsna haruldane praktika.

Erinevus piiratud aktsia ja valikutega

Üldpõhimõte on lihtne — juhul kui välismaal on tulumaks juba kinni peetud, siis Eesti Maksuamet tulumaksu ei võta, kui välismaal maksu kinni ei ole peetud, kuulub väljamaksena saadud tulu maksustamisele Eestis siin hetkel kehtiva maksumäära alusel. See on nüüd see tasand, kus asjad muutuvad komplitseerituks ja kaugeltki mitte enam üheseltmõistetavaks.

ETF-i abc: teenitud tulu maksustamine - Dividend Investor

Naastes taas näitena kasutatud Saksamaal KAG vormis registreeritud EXSA juurde saab öelda, et kuna üldiselt rakendub fondi tasandil mingi nullist erinev maksumäär, siis Eesti Maksuamet enam sellelt väljamakselt tulumaksu kinni pidada ei soovi. Meenutame korraks, et EXSA puhul pidi tulumaksu tasuma väärtpaberi tasandil pluss fondi tasandil ehk reaalselt on tegelikult juba tegu topeltmaksustamisega.

Parimad kauplemisplatvormi valikud

Keeruliseks läheb lugu Iirimaal registreeritud ETF-idega. Mida teeb nüüd Eesti Maksuamet? Siinne Maksuamet näeb, et Iirimaal registreeritud ETF-i poolt tehtud väljamakselt ei ole tulumaksu Iirimaal kinni peetud ja soovib nüüd seda tulu Eestis maksustada.

Unustades, et väärtpaberi tasandil on kõik maksud juba tasutud. Olen sel teemal Maksuametiga suheldnud ja saanud vastuseks, et juhul kui investor soovib investeerimiskonto süsteemis kajastada Iirimaal registreeritud ETF-ide väljamaksed dividendid investeerimiskonto sissemaksetena, peab investoril olema ette näidata usaldusväärne tõend dividenditulu maksustamisest ETF-i sees väärtpaberi tasandil. Teisisõnu topeltmaksustamise vältimiseks on tarvis kirjalikku tõendit vastava ETF-i fondivalitsejalt.

Milline see tõend olema peab, mis seal täpselt kirjas peab olema ja mis kujul see peab olema esitatud, see on mulle seni jäänud ebaselgeks.

Hea kruptograafilised mundid, mida saab investeerida

Eesti eraisikust investori jaoks on siin kaks lahendust. Minna kergema vastupanu teed ja deklareerida kogu Iirimaal registreeritud ETF-idelt saadud tulu dividendimaksed või Eesti tulumaksuseaduse mõistes intressitulu kui Eestis maksustamisele kuuluv tulu.

Kui pangal, mille kaudu tehinguid tehakse, on vastavad lepingud olemas, käib protsess võrdlemisi valutult ja automaatselt.

  1. Timmermans ettekandjakohtunikud C.

Kui lepingud puuduvad, jääb kogu bürokraatia investori enda kanda. Enammakstud raha saab tagasi küsida Riikide vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingud näevad ette riigisisestest määradest madalamad määrad.

Ei ole vahet kas tegu on ühisrahastusportaalides välja antud laenude, aktsiainvesteeringute või börsil kaubeldavatesse fondidesse tehtud rahapaigutustega, nüansse on teenitud tulu maksustamisel palju ning teema on üpris komplitseeritud. Võtan alljärgnevaga ette börsil kaubeldavate fondide ehk ETF-ide maksustamise hingeelu.

Kui maksulepingu määrad on riigisisestest madalamad, on võimalus, et maksulepingu riikide resident saab enammakstud tulumaksu tagasi riigist, kuhu see maksti. Kui suur on vahe riigis kehtestatud maksumäära ja leppes kehtestatud määra vahel?

Kui palju maksab välisriigist saadud dividend? — Äripäev 16 mai — DIGAR Eesti artiklid

Sellise põhimõtte näeb ette kas isiku koduriigi maksuseadus või riikidevaheline maksuleping. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the Aktsiate maksustamine Belgias and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.

  • Käesolevas kohtuasjas on Euroopa Ühenduste Komisjon esitanud Belgia Kuningriigi vastu hagi nõukogu

In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

  • Personal scope This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: a 5 per cent of the gross amount of the royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment; b 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Royalties shall be deemed to arise Aktsiate maksustamine Belgias a Contracting State when the payer is a resident of that State.

Where, however, the person paying the royalties, Aktsiate maksustamine Belgias he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in Aktsiate maksustamine Belgias absence of such Kauplemisstrateegia testimine, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.

Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares in a company, the assets of which consist wholly or principally of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

the intelligent investor summary by Benjamin Graham

Gains from the alienation of movable property forming part of the business Aktsiate maksustamine Belgias of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment alone or with the whole enterprise or of such fixed base, may be taxed in that other State.

Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by that enterprise or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Independent personal services 1. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul lasub kohustus kontrollida, kas see tingimus on põhikohtuasjas täidetud.

Kohtukulud 29 Euroopa Kohtule märkusi esitanud komisjoni kulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kulude jaotuse siseriiklik kohus. EÜ artiklitega 43 ja 48 on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu Belgia tulumaksuseadustiku põhikohtuasja menetluse ajal kehtinud redaktsiooni artikli 67 lõige 8 ja artikkel 67ter, mille kohaselt maksustatakse kapitalikasum, mis on saadud selliste aktsiate või osade tasulistest võõrandamistehingutest, mis annavad õiguse omada osalust mis tahes äriühingutes, seltsides, asutustes või organisatsioonides, välja arvatud äritegevuse raames teostatud tehingutest, kus omandajaks on teise liikmesriigi äriühing, selts, asutus või organisatsioon, sellal kui samadel tingimustel ei maksustata kapitalikasumit, kui omandajaks on Belgia äriühing, selts, asutus või organisatsioon, juhul kui võõrandatud osalus annab selle omanikule teatava Aktsiate maksustamine Belgias äriühingu otsuste tegemise üle ning võimaldab tal määrata äriühingu tegevust.

EÜ artikliga 56 on eelmainitud siseriiklikud õigusnormid vastuolus juhul, kui võõrandatud osalus ei anna selle omanikule teatavat mõju äriühingu otsuste tegemise üle ning ei võimalda tal määrata äriühingu tegevust. Viimasena mainitud tehing toimub esimesest täiesti eraldi ja sõltumatult, mistõttu seda võib iseseisvalt maksustada.

Belgia valitsuse arvates võib seda õigustada TLT poolt täidetava ülesandega Belgia-sarnases riigis, kus esitajaväärtpaberid on olemas veel füüsilisel kujul.

Samuti võiks tõdeda, et käesolevas asjas ei ole tähtsust — ja TLT-d ei saa igal juhul vastuvõetavalt õigustada — et asjaomase maksu eesmärk on materiaalsete väärtpaberite üleandmise mittesoodustamine Belgia rahaturgude moderniseerimise eesmärgil.

ETF-i abc: teenitud tulu maksustamine

Sellist eesmärki oleks võidud saavutada direktiivi eesmärkidega rohkem kooskõlas olevate teistsuguste vahenditega, nagu on toimunud muudes liikmesriikides, näiteks äriühingutel esitajaväärtpaberite emiteerimise Aktsiate maksustamine Belgias. Minu arvates on Belgia valitsuse poolt esitajaväärtpaberite emissiooni eristamine nende üleandmisest märkijale otsustava argumendina asjaomase maksu õigustamiseks juba esitatud eespool punkt Selles osas tõden, et need kaks tehingut on kapitali suurendamise seisukohast sama medali kaks poolt ja et kuigi maksustataks vaid viimast, tähendaks see igal juhul, et kapitali suurendamise suhtes kohaldataks lisaks kapitalimaksule veel teist maksu, mis oleks selgelt vastuolus direktiivi eespool selgitatud eesmärkidega.

Belgia valitsuse väitel on asjaomane artikkel sõnastatud nii, et selles kaldutakse otseselt kõrvale sellele eelnevatest sätetest ja sellega piiratakse seega asjaomast maksu puudutavate keeldude ulatust. Seetõttu hõlmab asjaomane säte väärtpaberite märkimist või üleandmist märkijatele. Selle väite on komisjon vaidlustanud argumentidega, mis paistavad tunduvalt veenvamad.

Ta väidab alguses üldiselt, et kuna asjaomase artikliga sätestatakse erand, tuleb seda tõlgendada kitsendavalt, et mõjutataks võimalikult vähe direktiivi eesmärke ja sätete tõlgendamist.